Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 40430
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 6000
Proje: Akarçay Havzası Atıksu Toplama ve Arıtma Sistemleri Proje Yapımı 2 Kısım
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü / Atıksu Dairesi Başkanlığı
Proje Açıklaması :

Akarçay Havzasında bulunan yerleşim yerlerinden kaynaklanan evsel atıksuların toplanmasıve arıtılması amacıyla gerekli tüm altyapı tesisleri projelerinin hazırlanması işidir.