Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 200000
Uzunluğu (km) : 850
Proje: Adapazarı (Sakarya) Ana Plan ve Olabilirlik Raporları, Kanalizasyon Şebekeleri, Atıksu Arıtma Tesisi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :