Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 6000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 30000
Proje: Armutlu (Bursa) Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi, Derin Deniz Deşarjı
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :