Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Depolama Hacmi (m³) : 3000000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 512000
Proje: Adapazarı Büyükşehir Belediyesi Katı Atık Bertaraf Tesisi Uygulama Projeleri
İşveren : Adapazarı Büyükşehir Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN:

Adapazarı Büyükşehir Belediyesi

 

TARİH :

2005 - 2006

 

TOPLAM YAPIM BEDELİ :

23.000.000 – ABD Doları

 

İŞLERİN TANIMI :

Projenin amacı, Adapazarı merkez, 6 bölge ve 14 beldeden kaynaklanan evsel katı atıklar, evsel nitelikli çeşitli sanayi atıkları ve Adapazarı Atıksu Arıtma Tesisi’nden gelecek arıtma çamurunun depolanması için modern bir Düzenli Katı Atık Depolama Tesisi’nin yapılmasıdır. Buna ek olarak, proje kapsamında depolama alanındaki çöp sızıntı suyunun bertarafı için Biyolojik Arıtma Tesisi de bulunmaktadır. Tıbbi atıklar düzenli depolama alanına kabul edilmeyecektir. Proje alanının, 14 yıllık ihtiyacını (2021 yılına kadar) karşılayabilecek kapasitede bir depolama alanı projelendirilmiştir.

2021 yılı proje nüfusu, 511.958 olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusa göre depolanacak toplam evsel ve evsel nitelikli sanayi atık miktarı 3.000.000 m3 dür.

Adapazarı Katı Atık Bertaraf Tesisi kapsamında yer alan üniteler aşağıdaki gibidir:

•  Giriş Kontrol Ünitesi,

•  İdare Binası,

•  Kantar Binası,

•  İşletme Makineleri ve Kamyon Garı, Atölye, İşletme Bakım Binası,

•  Yangın Suyu Tankı,

•  Trafo Binası,

•  Yanan Çöp Söndürme Alanı,

•  Tekerlek Yıkama Ünitesi,

•  Blower Binası,

•  Arıtma Tesisi İşletme Binası,

•  Sızıntı Suyu Dengeleme Tankı,

•  Çöp Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi (SBR)

•  Çamur Tankı,

•  Gaz Toplama Sistemi,

•  Gaz Kompresörü ve Yakma Tesisi,

•  Ayrıştırma Birimleri,

•  Kompost Tesisi,

 

Düzenli depolama sahası için öngörülmüş alan 30 ha.’lık orman arazisidir. Proje alanının topografik ve jeoteknik özellikleri dikkate alınarak, maksimum katı atık depolama alanının yaratmak ve kazı ve dolgu miktarlarını azaltabilmek için depolama sistemi 3 lot olarak tasarlanmıştır. Lotların toplam iç yüzey alanı 30 ha ve toplam depolama kapasitesi 3.000.000 m3 dür. Lotlara ulaşım için lotları çevreleyen bir  servis yolu projelendirilmiştir.

Proje kapsamında, çöp sızntı suyunun arıtılması için Kesikli Reaktör (SBR) şeklinde çalışan bir Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi de projelendirilmiştir. Tesis kapasitesi 80 m3/gün dür. Sızıntı Suyu Arıtma Tesisi’nin bölümleri aşağıda verilmiştir:

•  Sızıntı Suyu Dengeleme Tankı,

•  Sızıntı Suyu Arıtma Tankı (SBR),

•  Blower Binası,

•  Arıtma Tesisi İşletme Binası,

•  Çamur Tankı.

 

 

HİZMETLER :

  • Fizibilite çalışmasının hazırlanması,
  • Zemin etütleri ve değerlendirme,
  • UYgulama projelerinin hazırlanması,
  • Keşif ve metrajlar,
  • İnşaat ihalesi şartname ve dokümanlarının hazırlanması.