Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 482000
Depolama Hacmi (m³) : 2800000
Proje: Adapazarı Katı Atık Projesi
İşveren : Adapazarı Büyükşehir Belediyesi
Proje Açıklaması :

Adapazarı merkez, 2 ilçe, 10 belde ve 26 köyünden kaynaklanan evsel katı atıklar, evsel nitelikteki çeşitli sanayi atıkları ve Adapazarı Atıksu Arıtma Tesisi’nden gelecek arıtma çamurunun depolanması için modern bir Düzenli Katı Atık Depolama Sisteminin yapılmasıdır. Proje kapsamında depolama alanındaki çöp sızıntı suyunun bertarafı için Kimyasal Arıtma Tesisi’nin yapımı öngörülmektedir. Tıbbi atıklar düzenli depolama alanına kabul edilmeyecektir.

Proje alanının 12 yıllık ihtiyacını (2015 yılına kadar) karşılayabilecek kapasitede depolama alanı projelendirilmiştir.

2015 yılı proje nüfusu 482,611 kişi olarak hesaplanmıştır. Bu nüfusa göre depolanacak toplam evsel ve evsel nitelikli sanayi katı atık miktarı,  2,300,251 m3 olmaktadır. 498,505 m3 arıtma çamurunun  da ilave edilmesiyle sistem toplam yaklaşık 2,800,000 m3 depolama alanına göre planlanmıştır.

Adapazarı Katı Atık Projesi kapsamında yer alan üniteler aşağıdaki gibidir;

 • Giriş kontrol ünitesi,
 • Kantar binası,
 • Tekerlek yıkama ünitesi,
 • Yanan çöp söndürme alanı
 • Ayıklama tesisi,
 • Pilot kompost tesisi,

Atıkların geri kazanılması amacıyla mekanik destekli (yükleme bunkeri, yükseltme ve ayırma bantları, döner elek, manyetik ayırıcı, ayırma kapları, kağıt balyalayıcı vb.) ayırmanın yapılacağı Ayıklama Tesisinde, günlük ortalama 10-12 ton katı atığın ayıklanması tasarlanmıştır. Bu tesiste kağıt, naylon torba, ahşap, pet şişe, inşaat artığı, alüminyum ve cam el ile ayıklanacaktır. Metaller ise manyetik ayırıcı ile otomatik ayrılacaktır. Niteliklerine göre ayrılan malzemeler preslenerek, balyalanarak satışa sunulacaktır. 

Pilot Kompost Tesisinde havalandırmalı statik küme (pile) sistemi kullanılmıştır.  Çıkan kompost ürünü gübre olarak kullanılacaktır. Tesis 100 m3 kapasiteli olarak projelendirilmiştir.

TAMAMLANAN MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :
Fizibilite raporunun hazırlanması,Proje raporunun hazırlanması, Zemin etüdleri ve değerlendirmesi,İnşaat ihalesine esas  projelerin hazırlanması, Uluslararası ihale yapılabilmesi için (FIDIC) şartnamesi esaslarını içeren Türkçe-İngilizce ihale dokümanlarının hazırlanması,

 • Düzenli çöp depolama alanı,
 • Çöp sızıntı suyu drenaj sistemi,
 • Çöp Sızıntı suyu arıtma tesisi,
 • Gaz toplama sistemi,
 • İşletme bakım binası ve atölye,
 • İş makineleri ve kamyon garajı,
 • Trafo ve aydınlatma sistemi,
 • Tesis içi ulaşım yolları ve çevre çiti,
 • Yağmursuyu toplama ve uzaklaştırma sistemi.

İŞVEREN :
Adapazarı Büyükşehir Belediyesi.

TARİH:
2005 - 2006

PROJE BEDELİ :
23,000,000 - ABD Doları
 

test test test test test test