Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 456475
Depolama Hacmi (m³) : 3164000
Proje: Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama Tesisi 2., 3. ve 4. Lotların Hali Hazır Haritalarının Çıkarılması ve Katı Atık Projelerinin Hazırlanması İşi
İşveren : Elazığ Belediyesi
Proje Açıklaması :

Elazığ Katı Atık Düzenli Depolama, Elazığ Belediyesi’nin 2027 yılına kadar evsel katı atıklarının bertarafı için tasarlanmştır. Düzenli depolama 4 lottan oluşmaktadır. Bunlardan 1. si kullanılmış ve halihazırda dolmak üzeredir. Tasarlanan 3 lotun depolama kapasitesi 456.475 kişilik nüfusun ihtiyaçlarını yerine getirmek üzere 3.164.000 m3’tür. Düzenli depolama tasarımı, AB direktifleri ile adapte Türkiye Mevzuatı doğrultusunda yürütülmüştür. Deponun alt katmanlarında doğal kil tabakası, 2 mm HDPE esnek membran ve geotekstil astar sistemi kullanılmıştır. Sızıntı suyu sistemi, minimum 250 mm çaplı HDPE delikli borulardan oluşur. Sızıntı suyu gölet gibi bir havuzda toplanacaktır ve sonra yeniden üstten dökümü sağlanacaktır. Katı atık düzenli depolama alanının diğer gerekli birimi şöyle sıralanabilir:

  • Yangın söndürme için 3 su depolama tankı,
  • Yangın söndürme sistemi,
  • Gaz drenajı ve bertaraf sistemi,
  • Yeraltı suyu drenaj sistemi ve izleme kuyusu,
  • Yüzey suyu drenajı sistemi,
  • Lotların control ve erişim yolları,
  • Aydınlatma, yüksek gerilim şebeke projeleri, düşük voltajlı aydınlatma projeleri ve raporları.

Yapılan İşler:

  • Kati Atık Düzenli Depolama uygulama ve detay tasarımı,
  • İnşaat ihalesi için keşif ve metraj çalışmalarının yapılması. 

İşveren:
Elazığ Belediyesi

Tarih:
2011-2013 

Toplam Hizmet Bedeli:
125.000 TL

Kapasite:
3.164.000 m3

test test test test test test test test