Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 102000
Depolama Hacmi (m³) : 0
Proje: Ereğli (Zonguldak) Katı Atık Rehabilitasyon Tesisi Kesin Projesi
İşveren : İller Bankası Anonim Şirketi
Proje Açıklaması :

Mevcut atık alanı Ereğli merkezden 5 km uzaklıktadır ve 3.5 hektar (35.000 m2) alana sahiptir.

Ereğli (Zonguldak), 2011 yılında, mevcut atık alanının rehabilitasyonu için İller Bankası’na başvurmuştur. Rehabilitasyon kapsamı saha araştırması, atık alanının haritalanması, sızıntı suyu kalitesinin belirlenmesi, çöp gazı ölçümü, çöp alanını kapama önlemleri ve atık alanının rehabilitasyonu için alternatifleri içerir.

Yapılan İşler:

 • Alan üzerinde saha araştırması (haritalama & geoteknik),
 • Alanın su ve atık özelliklerinin belirlenmesi,
 • Tüm kapama önlemlerinin hazırlanması ve ilgili tasarımların atık alanı için yapılması,
  • Sızıntı suyu toplama havuzu,
  • Gaz toplama sisteminin tasarımı,
  • Elektrik üretme sistemi,
 • Atık alanının kapatılmasından sonra alternatifler için hazırlık
 • Keşif metraj hesapları ve sözleşme şartnamesinin hazırlanması


İşveren:
İller Bankası

Tarih:
2011-2013

Toplam Hizmet Bedeli:
70.000,00 ABD Doları

Kapasite: 
35.000 m2

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test