Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 105000
Depolama Hacmi (m³) : 676000
Proje: Kilis (Merkez) Katı Atık Uygulama Projesi
İşveren : T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

TARİH :
2006-2008

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
USD 4,500,000

KISA TANIM :
Kilis Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, 2025 yılına kadar Bismil Belediyesi evsel ve tıbbi atıklarının bertarafı için tasarlanmıştır. Deponi alanı 2 lottan oluşmaktadır. 2014 yılına kadar 91.475 kişiye hizmet edecek 1. Lot’un kapasitesi 221.538 m3 olup 105.100 kişinin ihtiyaçlarını karşılayacağı tahmin edilen Lot 2’nin kapasitesi ise 454.179 m3 dür.

Düzenli depolama alanının tasarımı Türk Kanunlarına gore yapılmıştır. Taban ve eğimlerde kaplama sistemi olarak GCL, 2 mm esnek HDPE membrane ve jeotekstil kullanılmıştır. Çöpsuyu toplama sistemi minimum 250 mm çaplı delikli HDPE borulardan teşkil edilmiştir. Çöpsuyu bir havuzda toplandıktan sonra deponi alanı üzerine geri devrettirilmektedir.

Düzenli Depolama Alanında ayrıca aşağıda listelenen işletme üniteleri de bulunmaktadır:

 • Kantar
 • Tekerlek Yıkama Ünitesi
 • İdare Binası
 • Garaj ve Atölye
 • Trafo ve Jeneratör
 • Yangınla Mücadele için Su Deposu
 • Katı Atık Gerikazanım Tesisi (evsel atık)
 • Yeraltı Suyu İzleme Kuyuları
 • Yüzey Suyu Kontrol Sistemleri


Proje kapsamında, mevcut vahşi depolama alanı da bulunmakta olup rehabilitasyon işleri uygulama projeleri de yapılmıştır.

Bunların yanısıra, Belediyenin katı atık bölümüne Teknik Destek verilmiştir. Katı Atık Birimleri için yeni bir organizasyon oluşturulmuş ve bir işletme kitapçığı hazırlanmıştır. Belediyede bir seminer düzenlenerek belediye personeline eğitim verilmiştir. Buna ek olarak; katı atıkların yenden kullanılması ve geri kazınımı konularında halk duyarlılığını arttırabilmek için ilçede bir kampanya düzenlenerek poster ve broşürler hazırlanmış ve özellikle öğrenciler bilgilendirilmiştir.

Kilis Geri Kazanım Projesi kapsamında Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi için ASTM D 5231 – 92 (İşlem Görmemiş Evsel Katı Atıkların Kompozisyonunun Belirlenmesi için Test Metodları), test metodu olarak kullanılmıştır.

Yukarıda açıklanan hizmetler ek olarak, proje kapsamında teknik bir seminer organize edilmiştir. Kilis Belediyesi ve diğer Güneydoğu Anadolu Belediyelerinin ilgili çalışanları, Türkiye’nin batı bölgelerinde iyi işletilmekte olan düzenli depolama alanları gezdirilmiştir. Bu seminerde, deponi operatörleri, Katı Atık Yönetimi konusunda uzamanlaşmış üniversite öğretim görevlileri, katılımcılara eğitim vermiştir.

HİZMETLER :

 • Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi Çalışmaları,
 • Jeoloji Raporu ve Jeoteknik Raporun Hazırlanması,
 • Topografik çalışmalar,
 • Tasarım raporunun hazırlanması,
 • Uygulama detay projelerinin hazırlanması,
 • İhale dokümanlarının ve teknik spesifikasyonların hazırlanması,
 • Geri Kazanım Projesi Raporunun hazırlanması
 • Keşif ve Metrajların hazırlanması,
 • Belediye Personelinin katı atık yönetimi konusunda eğitimi,
 • Belediye Katı Atık Birimi’nin yeniden yapılanması için öneriler,
 • Seminerlerin ve teknik saha gezilerinin organizasyonu

 

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test