Katı Atık Depolama Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 144500
Depolama Hacmi (m³) : 668000
Proje: Nizip (Gaziantep) Katı Atık Uygulama Projesi
İşveren : T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi

TARİH :
2006-2008

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
USD 3,000,000

KISA TANIM :

Nizip Katı Atık Düzenli Depolama Alanı, 2020 yılına kadar Nizip Belediyesi evsel ve tıbbi atıklarının bertarafı için tasarlanmıştır. Deponi alanı 2 lottan oluşmaktadır. 2020 yılına kadar 125.500 kişiye hizmet edecek 1. Lot’un kapasitesi 259.973 m3 olup 144.500 kişinin ihtiyaçlarını karşılayacağı tahmin edilen Lot 2’nin kapasitesi ise 407.855 m3 dür.

Düzenli depolama alanının tasarımı Türk Kanunlarına gore yapılmıştır. Taban ve eğimlerde kaplama sistemi olarak GCL, 2 mm esnek HDPE membrane ve jeotekstil kullanılmıştır. Çöpsuyu toplama sistemi 163 mm – 409 mm arasında değişen çaplarda delikli HDPE borulardan teşkil edilmiştir. Çöpsuyu bir havuzda toplandıktan sonra deponi alanı üzerine geri devrettirilmektedir.

Proje kapsamında, mevcut vahşi depolama alanı da bulunmakta olup rehabilitasyon işleri uygulama projeleri de yapılmıştır.

Bunların yanısıra, Belediyenin katı atık bölümüne Teknik Destek verilmiştir. Katı Atık Birimleri için yeni bir organizasyon oluşturulmuş ve bir işletme kitapçığı hazırlanmıştır. Belediyede bir seminer düzenlenerek belediye personeline eğitim verilmiştir. Buna ek olarak; katı atıkların yenden kullanılması ve geri kazınımı konularında halk duyarlılığını arttırabilmek için ilçede bir kampanya düzenlenerek poster ve broşürler hazırlanmış ve özellikle öğrenciler bilgilendirilmiştir.

Nizip Geri Kazanım Projesi kapsamında Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi için ASTM D 5231 – 92 (İşlem Görmemiş Evsel Katı Atıkların Kompozisyonunun Belirlenmesi için Test Metodları), test metodu olarak kullanılmıştır.

Yukarıda açıklanan hizmetler ek olarak, proje kapsamında teknik bir seminer organize edilmiştir. Bismil Belediyesi ve diğer Güneydoğu Anadolu Belediyelerinin ilgili çalışanları, Türkiye’nin batı bölgelerinde iyi işletilmekte olan düzenli depolama alanları gezdirilmiştir. Bu seminerde, deponi operatörleri, Katı Atık Yönetimi konusunda uzamanlaşmış üniversite öğretim görevlileri, katılımcılara eğitim vermiştir.

HİZMETLER :

 • Katı Atık Kompozisyonunun Belirlenmesi Çalışmaları,
 • Jeoloji Raporu ve Jeoteknik Raporun Hazırlanması,
 • Topografik çalışmalar,
 • Tasarım raporunun hazırlanması,
 • Uygulama detay projelerinin hazırlanması,
 • İhale dokümanlarının ve teknik spesifikasyonların hazırlanması
 • Geri Kazanım Projesi Raporunun hazırlanması,
 • Keşif ve Metrajların hazırlanması,
 • Belediye Personelinin katı atık yönetimi konusunda eğitimi,
 • Belediye Katı Atık Birimi’nin yeniden yapılanması için öneriler,
 • Seminerlerin ve teknik saha gezilerinin organizasyonu

 

 

test