Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 433537
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 1950920
Proje: Adapazarı Kanalizasyon Projesi, Atıksu Arıtma Tesisi, Ana Kollektör ve Çark Suyu Rehabilitasyonu Projesi ve Müşavirlik Hizmetleri
İşveren : Adapazarı Büyükşehir Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Adapazarı Büyükşehir Belediyesi

TARİH :
1997 - 2005

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
223.807.000 DEM

KISA TANIM :

Proje, üç temel hedefi :

  1. Adapazarı kenti ve 8 beldenin evsel atıksuları ve ön arıtmadan geçirilen evsel nitelikli endüstriyel atıksularının arıtma tesislerinde arıtılması,
  2. Daha önce atıksu açık kanalı görevi yapan Çark Suyu’na, inşaatı devam etmekte olan kanalizasyon şebekesi ve ana kollektörü ile atıksuların deşarjlarının engellenmesi, ve bunun için Çark Suyu kanalizasyon kuşaklama kollektörlerinin yapılması,  
  3. Çark Suyu’nun yatağı ve kesiti düzenlenerek daha iyi akım koşullarının sağlanması, yan yürüme yollarının yapılması, etrafında yer alan fuar alanı, park sahaları, yapay havuz ve göletlerin oluşturulması sağlanarak rekreasyonel özelliklerinin geri kazandırılması, akımı engelleyen menfez ve geçişlerin yıkılarak yeni köprüler yapılması.

olan, servis alanı sadece Adapazarı kenti değil, çevre belediyeleri de içerisine alan çok büyük ve kapsamlı bir çevresel projedir.

 

Atıksu Arıtma Tesisi ;
Atıksu arıtma tesisi, Çark Suyu kenarında yaklaşık 35 hektar arazi üzerinde kurlmaktadır. Tesiste arıtma yöntemi olarak aktif çamur yönteminin bir modifikasyonu olan uzun havalandırmalı arıtma prosesi kullanılmıştır.

Atıksu arıtma tesisi ilk kademe de 2015 yılına ve ikinci kademede 2035 hedef yılına kadar ki  evsel ve evsel nitelikteki endüstriyel atıksuların biyolojik olarak arıtılması için iki kademeli olarak projelendirilmiştir.

Proje nüfusu:   1. kademe    894.600 EN

                        2. kademe 1.950.920 EN

Ortalama debi: 1. kademe 198.800 m3/gün

                        2. kademe 433.537 m3/gün

Kirlilik yükü:     1. kademe 44.730 kgBOD5/gün

   2. kademe 97.546 kgBOD5/

Çark Suyu Rehabilitasyonu ;
Çark deresi, Sapanca Gölünün suyunu Adapazarı kentsel yerleşimi içinden geçerek Sakarya nehrine deşarj eden yapay bir su yoludur. İnşaatı devam eden kanalizasyon şebekesi ve bu proje kapsamında yapılan kollektör hattı ile evsel ve endüstriyel atıksu deşarjlarının engellenmesi sonucu rekreasyonel özellikleri geri kazandırılmıştır. Çark Suyu’nun uygun akım koşullarına sahip olması için, kent merkezindeki, 7,400 m’lik güzergahta gerekli yatak ve kesit düzenlemesinin ve imar planında öngörüldüğü tarzda yan yolların yapılması proje kapsamında yer almıştır. Söz konusu  7,400 m’lik güzergahta, Çark suyunun akım koşullarını engelleyen köprüler yıkılarak yerlerine 10 m’lik açıklıklı 3 adet 12 m, 2 adet de 18 m genişlikli, ön gerilmeli, betonarme kirişli köprüler yapılmıştır.

Uluslararası Fuar Alanı ve Yapay Gölet, Peyzaj Düzenlemesi ;
Fuar ve Kültürpark tesislerinin fikir projelerinin hazırlanması, bu alanda yer alan yapay gölet’e ait topografik ölçümler, zemin araştırmaları, göletteki suyun filtrasyonu, şartlandırma, havalandırılması, su jetleri ve benzeri prosesler ile borulama ve peyzaj düzenlemelerine ilişkin, mimari, inşaat, mekanik, elektrik tesisatları uygulama ve detay projelerinin hazırlanması ve inşaatının yapılması bu bölümün kapsamını teşkil etmektedir.

Ana Kollektör ;
İller Bankası tarafından hazırlanan uygulama projesinde belirtilen K.44 no.lu bacadan arıtma tesisi giriş pompası istasyonuna kadar toplam  4.000 m uzunlukta ve Ø 2400 mm çapında betonarme borudan teşkil edilecek kollektör hattının inşa edilmesi proje kapsamında yer almıştır.

Toplayıcılar ;
Daha önce Çark Deresi’ne boşaltılan atıksuları engellemek için uygulama projesinde öngörülen 797 m Ø1600 mm, 1.814 m Ø1400 mm, 6.121 m Ø1200 mm, 2.225 m Ø500 mm, 3.083 m Ø400 mm ve 1.236 m Ø300 mm çapında toplam 15.996 m uzunluğunda Çark Deresi kuşaklama kollektörleri inşa edilmiştir.

PROJE BEDELİ VE FİNANSMANI

Yukarıda kapsamı özet olarak belirtilen projenin yapım bedeli 184.647.619 DEM, Müşavirlik Hizmetleri, kamulaştırma, arıtma sistemi, bakım ve onarım, makine ve ekipman parkı toplam bedeli 15,155,200 DEM, önceden bilinmeyen giderler 24,004,190 DEM olmak üzere; Projenin genel toplam bedeli 223,807,009 DEM olup tamamı için dış kredi temin edilmiştir.

PROJENİN SÜRESİ
Proje, Adapazarı Belediyesi ile Metiş-Balfour Beatty-Preussag Noell Wassertechnik Konsorsiyumu arasında 4.07.1997 tarihinde noter huzurunda imzalanan ve 4.08.1997 tarihinde Sayıştay’ca onaylanan sözleşme ile ihale edilmiştir.

İşin başlangıç tarihi 4.08.1997, bitim tarihi 4.08.1999 olup 24 ay sürelidir. İşletme ve bakım süresi başlangıcı 4.08.1999, bitim tarihi 4.08.2000 olup 12 ay sürelidir. Deprem nedeniyle işin geçici kabulü 18.02.2000 tarihinde yapılmıştır. Kesin Kabulün  2002 yılının sonunda yapılması öngörülmüştür.

Yüklenici’nin yürüttüğü yapım işlerini Belediye adına kontrol etmek üzere ER-GE ile 29.7.1997 tarihinde Mesleki Kontrollük hizmetleri sözleşmesi imzalanmış olup, hizmet süresi 24 aydır. Deprem nedeniyle hizmet süresi 2002 yılına kadar uzatılmıştır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :

  • Ihaleye esas ön projelerin hazırlanması,
  • Uluslararası yapım ihalesi için gerekli ihale dokümanlarının hazırlanması,
  • İnşaat ihalesinin yapılmasında ve sonrası değerlendirmede Belediye’ye destek hizmet verilmesi,
  • İşveren adına mesleki kontrollük hizmetlerinin yapılması,
  • Arıtma tesisinin işletme ve bakımı sırasında teknik destek verilmesi,
  • Kabul işlemlerinde Belediye’ye teknik destek verilmesi,
  • Atıksu Arıtma Tesisinin işletilmesi
test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test