Master Plan, Fizibilite ve ÇED Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 22.658.000
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 1.212.900
Proje Adı
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi)
Toplam Tesis Debisi (m³/gün)
Mozambik / Gaza İlinde 250 adet su kuyusu açılması ve ekipman donatımı, 3 bölgede sulama sistemi oluşturulmasının proje ve kontrollüğü
10.000
-
İşveren: Mozambik Kamu İşleri, Konut ve Su Kaynakları Bakanlığı - Ulusal Su Temini ve Atıksu Müdürlüğü
Proje Açıklaması: Mozambik’te Gaza ilinin üç bölgesinde, toplam 250 el pompalı sondaj deliği açılacaktır. Uluslararası şartlarda yapılacak bir ihale ile el pompalı gerçekleştirilecek olan sondajlar için ihale dosyasının hazırlanması ve inşaat sırasında kontrolluk hizmetleri...
Gana Togo Entegre İçmesuyu Projesi Master Plan ve Fizibilite Raporu Hazırlanması
5.400.000
400.000
İşveren: Envico Enerji ve Çevre Teknolojileri A.Ş.
Proje Açıklaması: Gerçekleştirilen tüm müşavirlik hizmetleri aşağıdakileri içerir: Su alma yapısı aracılığıyla Gana’daki Volta Nehri’nden su temini, ham suyun arıtma tesisin bulunduğu bölgeye iletilmesi, arıtma tesisi, Sogakope şehri için içme suyunun iletilme...
Basmaya Su Temin Projesi (İsale Hattı ve Pompajı 12.500 m³/h)
600.000
360.000
İşveren: Irak Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı
Proje Açıklaması: Basmaya, Bağdat’ın 25 km doğusunda yer alan, 100.000 konuttan oluşan takribî 600.000 kişinin yerleşmesi planlanan yeni bir yerleşim yeri olan olacaktır. Bu projenin amacı oluşturulmakta olan bu şehir için ihtiyaç duyulacak suyun sağlanmasıdır. Proje, topografik çalı...
Al-Ramadi Su Temin Projesi (İsale Hattı ve Su Arıtma Tesisi)
428.000
240.000
İşveren: Irak Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı
Proje Açıklaması: Projenin hedef yılı olan 2038 yılı için tahmin edilen 427.301 kişilik bir nüfusa sahip olacak olan Anbar Valiliğinin başkenti olan Ramadi şehri Bağdat’ın 110 km kuzeybatısındadır. Mevcut arıtma tesisi şehrin, özellikle de şehrin batısında bulunan yeni gelişme bölgesinin i...
Marmara Ereğlisi Mücavir Alanları, Yeniçiftlik -Tekirdağ Sahil Bandı Yerleşimleri Ana Plan ve Olabilirlik Raporu, Kanalizasyon Şebekeleri, Atıksu Arıtma Tesisleri, Derin Deniz Deşarjları Projeleri
650.000
-
İşveren: İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması: İŞVEREN : İller Bankası Genel Müdürlüğü TARİH : 1992 – 1994 PROJE BEDELİ : 60,000,000 - ABD Doları İŞLERİN  TANIMI : Proje ; Marmara Ereğlisi - Yeniçiftlik Tekirdağ sahil bandı yerleşimleri ve çevresindeki toplulukların ve her türlü tesisin ba...
Akdeniz ve Ege Kıyıları Turizm Alt Yapısı ve Kıyı Yönetimi (ATAK) Projesi
7.000.000
-
İşveren: T.C. Turizm Bakanlığı
Proje Açıklaması: İŞVEREN : Turizm Bakanlığı TARİH : 1990 – 1992 PROJE BEDELİ : 2,500,000,000 - ABD Doları İŞLERİN  TANIMI : Turizm Bakanlığı; 1989 yılında, Türkiye’nin Güney ve Batı kıyılarının 1,600 km’lik bir şeridinde; Doğuda Mersin Gazipaşa’dan, batıda Balıkesi...
Adapazarı (Sakarya) Ana Plan ve Olabilirlik Raporları, Kanalizasyon Şebekeleri, Atıksu Arıtma Tesisi
1.000.000
200.000
İşveren: İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması:
Ankara Kanalizasyon Projesi Master Plan ve Fizibilite Etüdü, Tatbikat Projeleri ve İhale Dökümanları (*)
6.000.000
-
İşveren: İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması:

(*) Firma ortaklarının yönetici olarak yürüttüğü projeler.

Eskişehir Kanalizasyon Projesi Master Plan ve Fizibilite Raporu, Tatbikat Projeleri ve İhale Dökümanları (*)
1.300.000
-
İşveren: İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması:

(*) Firma ortaklarının yönetici olarak yürüttüğü projeler.

Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi Altyapı Tesisleri (*)
270.000
12.900
İşveren: Turizm Bankası A.Ş.
Proje Açıklaması:

(*) Firma ortaklarının yönetici olarak yürüttüğü proje ve müşavirlik hizmetleri

DAHA FAZLA