Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 6000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 30000
Proje: Akarçay Havzası Atıksu Toplama Sistemi ve Arıtma Tesisleri - 2. Kısım
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

7.989 km2'lik Akarçay havzası, Türkiye'nin önemli havzalarından biridir ve birçok maden suyu kaynağı, pınar, meyve ve sebze merkezidir. Bölgede maden suyu ve termal turizm üretimi yapan birçok fabrika bulunmaktadır. Su kaynaklarının ham kanalizasyon deşarjları ile kirlenmemesi için 2055 hedef yılında toplam nüfusu 52.000 olan bu proje kapsamındaki 4 belde, 21 köy ve kümenin kanalizasyon sisteminin tasarımı ER-GE tarafından üstlenilmiştir. İş kapsamında, ana kanalizasyon boru hatları ve 3 adet Atıksu Arıtma Tesisi Ana Raporunun Hazırlanması, Topoğrafik Etüt, Jeofizik Etüt ve Uygulama Projesi bulunmaktadır. Çapı 200 mm'den 400 mm'ye kadar olan atıksu toplama boru hatlarının toplam uzunluğu 60 km ve 3 adet AAT'nin toplam kapasitesi 6.050 m3/gün olacaktır. Bu proje kapsamında incelenen bir diğer konu ise Güneş Enerjisinin AAT ve Terfi İstasyonlarının işletilmesi için elektrik enerjisi elde edilmesi için uygulanmasıdır.

 

Hizmetler:

  • Birincil Raporun hazırlanması, plan-profil ve detayları, vanalar ve itme blokları dahil olmak üzere su iletim boru hatlarının detaylı tasarımı.
  • Arıtma tesisi için fonksiyonel, mimari, yapısal, mekanik, elektrik, SCADA ve çevre düzenlemesinin hazırlanması, uygulanması ve detay tasarımı.
  • Tüm ekipman, enstrüman, mekanik ve elektrik malzemeleri için BoQ hazırlanması.
  • Teknik şartnamelerin hazırlanması.


Tarih:

02.06.2017 - devam ediyor

 

Toplam Hizmet Maliyeti:

930.048 TL (252.560 USD)

 

Toplam Proje Uygulama Maliyeti:

60.500.000 TL (15.125.000 USD)

 

Kapasite:

6.000 m3/gün

test test test