Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 17040
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 82000
Proje: Akçakale (Şanlıurfa) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : İsmail KOÇ (T.C. Başbakanlık Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı’nın Yüklenicisi)
Proje Açıklaması :


TARİH :
1993 – 1994

PROJE BEDELİ :
12,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Akçakale (Şanlıurfa) Atıksu Arıtma Tesisi projesinde arıtma prosesi olarak daha önce İşveren (GAP) tarafından hazırlattırılan fizibilite etütleri çerçevesinde uzun havalandırmalı aktif çamur yönteminin kullanılması öngörülmüştür. Ancak yapılan araştırmalar neticesinde, yöre iklimi de dikkate alınarak, enerji, işletme ve bakım giderleri en azda tutulan, böylece Akçakale Belediyesinin mevcut kadrosuyla işletilebilir bir arıtma sistemini oluşturmak amacı ile atıksu sistemi, fakültatif stabilizasyon havuzlarına dönüştürülerek projelendirilmiştir.

Arıtma tesisleri başlangıçta 2007 yılı (1.kademe) için seri halde çalışan 1 adet havalandırmalı fakültatif havuz (8 adet yüzeysel mekanik havalandırıcılı) ile 1 adet stabilizasyon havuzu öngörülmüştür. 2027 yılında (2.kademe) ise 1’er hektar büyüklüğünde 2 adet havalandırmalı havuz ile seri çalışan toplam 15 hektar büyüklüğünde stabilizasyon havuzları boyutlandırılmıştır. Ancak, ilk yatırım ve işletme maliyetleri açısından yapılan optimizasyon hesapları sonucunda sistemin kademelen-dirilmesinde değişiklik yapılmıştır. Buna göre, 2027 yılına kadar (1.kademe) 1 ha büyüklüğünde 1 adet fakültatif havalandırmalı (16 adet yüzeysel mekanik havalandırıcılı) havuz ve 2 adet toplam 5.50 hektar büyüklüğünde fakültatif stabilizasyon havuzlarının hesapları yapılarak projelendirilmiştir. Tesisin 2.kademe genişletilmesi birinci kademenin tamamının tekrarı şeklinde yapılması öngörülmüştür.

Seçilen sistem, uzun havalandırmalı aktif çamur yönteminde projelendirilen mevcut projeye oranla önemli ölçüde ekonomi ve işletme kolaylığı getirmektedir.

PROJE  HİZMETLERİ :
Proje kapsamında, arıtma tesisi giriş yapısı, ince ızgaralar ve parshall savağı, burgulu pompa istasyonu, havalandırma tankları, debi dağıtma yapısı, son çökeltme havuzları, çıkış yapısı, geri devir ve çamur pompa istasyonu, çamur kurutma yatakları, tahliye pompa istasyonu gibi tesis ünitelerinin mimari, statik-betonarme, mekanik-elektrik uygulama projeleri hazırlanmıştır.

 

test test test test test