Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 2100
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 10500
Proje: Bağarası Atıksu Arıtma Tesisi Havalandırma Havuzu Uygulama Projesi
İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Proje Açıklaması :

İzmir İli Foça İlçesi Bağarası Atıksu Arıtma Tesisinde yer alan havalandırma havuzu yerinin jeoteknik etüd raporunun hazırlanması ile yapının mimari, statik, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlanması işidir.

Yapılan İşler:

  • Havalandırma havuzunun jeoteknik etüdünün uygulama ve detay projeleri hazırlanması
  • Teknik şartnamenin hazırlanması
  • İhaleye esas keşif metraj ve inşaatın maliyet hesabının hazırlanması


İşveren:
Izmir Büyükşehir Belediyesi,
Izmir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Tarih:
2010

Toplam Hizmet Bedeli:
65.000,00 TL

Kapasite:
2.100 m3/gün

test