Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 57600
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 188700
Proje: Çerkezköy Atıksu Arıtma Tesisi
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Tekirdağ iline bağlı Çerkezköy ilçesi Trakya Bölgesi’nin önemli ilçelerinden biridir.

Standartların sağlanabilmesi için ileri arıtma teknolojisi ve nutrient giderimi kullanılmıştır.

Evsel atıksuyun arıtılması amacıyla yapılan atıksu arıtma tesisi projesi birinci aşaması 2030, ikinci aşaması ise 2045 yılı olmak üzere iki aşama olarak tasarlanmıştır.

Tasarım debisi:

  • Kademe 52.656 m3/gün
  • Kademe 85.776 m3/gün


​Atık su arıtma tesisi özetle giriş ve baypas ünitesi, ızgaralar, atık su pompa istasyonu, havalandırmalı kum tutucu, debimetre odası, fosfor giderimi için anaerobik tank, havalandırma tankları (azotlama + azot giderme (Bardenpho İşlemi) ),  son çökeltme tankları, ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi, sulama için disk filtre, geri devir pompa istasyonu, çamur biriktirme tankı, çamur susuzlaştırma (santrifüj dekantörler), idare binası, blower binası, trafo, atölye, güvenlik binası ve diğer yardımcı yapılardan oluşur.

Atık Su Arıtma Tesisi, Alman ATV-DVWK Standartları’nın tasarım kriterlerine ve hesaplama metotlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Yapılan İşler:

  • Atık Su Arıtma Tesisi’nin uygulama ve detay projeleri
  • Teknik şartnamenin hazırlanması
  • İhaleye esas keşif metraj ve inşaatın maliyet hesabının hazırlanması


İşveren:
DSİ (Devlet Su İşleri)
Atıksu Dairesi

Tarih:
2012

Toplam Hizmet Bedeli:
73.000,00 ABD Doları

Kapasite: 
85.000 m3/gün

test test test test test