Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 55680
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 273360
Proje: Çorlu Atıksu Arıtma Tesisi
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Türkiye’nin kuzeybatısında yer alan Tekirdağ iline bağlı Çorlu ilçesi Trakya Bölgesi’nin önemli ilçelerinden biridir.

Standartların sağlanabilmesi için ileri arıtma teknolojisi ve nutrient giderimi kullanılmıştır.

Atık su arıtma tesisi, evsel atık suyu biyolojik olarak arıtmak için iki etap olarak tasarlanmıştır. Birinci etap 2030 yılı için, ikinci etap 2045 yılı için projelendirilmiştir.

Akış dizaynı:

  • Etap:       39.600 m3/gün
  • Etap:       55.680 m3/gün


Atık su arıtma tesisi özetle girişi ve ince ızgaralar, havalandırmalı kum tutucu, debimetre odası, fosfor giderimi için anaerobik tank, havalandırma tankları (azotlama + azot giderme (Bardenpho İşlemi) ),  son çökeltme tankları, ultraviyole dezenfeksiyon ünitesi, sulama için disk filtre, geri devir pompa istasyonu, çamur biriktirme tankı, çamur susuzlaştırma (santrifüj dekantörler), idare binası, blower binası, trafo, atölye, güvenlik binası ve diğer yardımcı yapılardan oluşur.

Atık Su Arıtma Tesisi, Alman ATV-DVWK Standartları’nın tasarım kriterlerine ve hesaplama metotlarına uygun şekilde tasarlanmıştır.

Yapılan İşler:

  • Atık Su Arıtma Tesisi’nin uygulama ve detay projeleri
  • Teknik şartnamenin hazırlanması
  • İhaleye esas keşif metraj ve inşaatın maliyet hesabının hazırlanması


İşveren:
DSİ (Devlet Su İşleri)
Atıksu Dairesi

Tarih:
2012

Toplam Hizmet Bedeli:
160.000,00 TL

Kapasite: 
55.000 m3/gün

 

test test test test test test test test