Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 166440
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 553370
Proje: Esenyurt Atıksu Arıtma Tesisleri, Kanalizasyon Toplayıcı ve Kollektör Sistemi ile Haramidere (Yağmursuyu  Kanalı) Islah Projesi
İşveren : Esenyurt Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Esenyurt ( İstanbul ) Belediyesi

TARİH :
1999 - 2003

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
89.000.000 USD

KISA TANIM :
Haramidere havzasına ait atıksu kollektör ve toplayıcılar ile Haramidere’nin ıslahı projelendirme çalışmalarına İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İSKİ) tarafından daha önce başlanmış ve 1988 yılında da tamamen bitirilmiştir.

Yeniden ele alınan bu projenin ana amacı çeşitli noktalardan Haramidere’ye verilen atıksuların kollektörler ile toplanarak, yeni yapılacak atıksu arıtma tesisine bağlanması ve bu sayede Marmara Denizi ‘nin kirlenmesini önüne geçilmesidir. Diğer bir amacı da havzanın yağmur suyu deşarjının iyileştirilmesidir.

Bu amaçla atıksu kollektör ve toplayıcı projeleri ile Haramidere’nin ıslah projeleri yeniden ele alınarak geliştirilmiş, metrajları çıkartılmış ve malzeme ve standartları içeren teknik şartnameleri hazırlanmıştır. Ayrıca proje kapsamına atıksu arıtma tesisinin projelendirilmesi de ilave edilmiştir.


Atıksu arıtma tesisi, biyolojik arıtma prosesi olarak uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine göre ve 2015 hedef yılına göre projelendirilmiştir.
Proje nüfusu         : 794.400 Eşdeğer Nüfus
Proje debisi          : 166.440 m3/gün
Kirlilik Yükü          :   47.664 kgBOD5 / gün

Projeye ait tasarım, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ancak yabancı kredi temin edilemediğinden proje ihale safhasında tasfiye edilmiştir.

HİZMETLER :

  • İhaleye esas projelerin hazırlanması, (tamamlandı)
  • Uluslararası ihale yapılması için (FIDIC) Şartnamesi esaslarını içeren Türkçe – İngilizce ihale dokümanlarının hazırlanması (tamamlandı)
  • İşin ihaleye çıkarılması ve değerlendirilmesi safhalarında “İdare”ye teknik destek verilmesi (iptal edildi)
  • “İdare” adına inşaat kontrollük hizmetlerinin yapılması (iptal edildi)
  • İşletme – bakım döneminde, İdare’ye teknik destek verilmesi (iptal edildi)
test