Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 680000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 4500000
Proje: Faisalabad Atıksu Arıtma Tesisi - Pakistan
İşveren : STFA - KALYON
Proje Açıklaması :

Faysalabad ise Punjab vilayetinin nüfus açısından en büyük üçüncü şehri ve doğu Punjab’ın en büyük ikinci şehridir.

Standartlara ulaşmak için, ileri teknoloji arıtma teknikleri kullanılmış ve atıksu içinde yer alan organic kirlilikler ile azot ve fosfor parametrelerinin arıtılması amaçlanmıştır. Ayrıca arıtma tesislerinde büyük problem olan çamurun bertarafı için de çamur işleme üniteleri projelendirilmiştir.

Atıksu arıtma tesisleri 2 kademe olarak tasarlanmış ve tasarım yılları olarak birinci kademe için 2032, ikinci kademe için 2047 yılı seçilmiştir.

Faysalabad Atıksu Arıtma Tesisi için

Tasarım Debisi:     1. Kademe 450.000 m3/gün

                            2. Kademe 680.000 m3/gün

Tasarlanan atıksu arıtma tesisleri kaba ve ince ızgara, havalandırmalı kum ve yağ tutucu, biyolojik fosfor tankı, havalandırma tankı, son çöktürme tankı, geri devir ve fazla çamur terfi merkezi, çamur depolama tankı, çamur susuzlaştırma binası, blower binası, trafo ve jeneratör binası, idari , atölye ve laboratuvar binası ve bekçi binası ünitelerinden oluşmaktadır.

Atıksu arıtma tesislerinin tasarımı yapılırken Alman ATV-DVWK Standartları kullanılmıştır.

Hizmetler:

1. Kademe:

  • Atıksu arıtma tesislerinin avan projelerinin hazırlanması,
  • Teknik şartnamelerin hazırlanması,
  • İhaleye esas keşif metraj ve inşaatın maliyet hesabının hazırlanması.

2. Kademe:

  • Mimari, Statik ve Mekanik Projeler ve bunların yanında peyzaj, çevre duvarı ve diğer binaların detaylı projelerinin hazırlanması
  • İhaleye esas Mekanik Teknik Şartname ve detaylı metraj hesaplarının hazırlanması.

 

İşveren:

STFA - KALYON

Süre:

08.2016 – 12.2016

Toplam Hizmet Bedeli (4 arıtma için):

1st Stage: 50.000 USD

2nd Stage: 2.000.000 USD

Kapasite: 

Lahor atıksu arıtma tesisi: 1.200.000 m3/gün

Faysalabad atıksu arıtma tesisi: 900.000 m3/gün

Lahor içmesuyu arıtma tesisi: 240.000 m3/gün

Faysalabad içmesuyu arıtma tesisi: 240.000 m3/gün