Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 16000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 80000
Proje: Foça (İzmir) Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Biyolojik Arıtma Tesisi ve Derin  Deniz Deşarj Tesisi Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :