Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 10200
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 51220
Proje: Gümüşhane Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Atıksu arıtma tesisi, evsel atıksuyun biyolojik olarak arıtılması maksadı ile iki kademeli olarak tasarlanmıştır. İlk kademe hedef yılı 2023, ikinci kademe ise 2043 yılıdır.

Tasarım debileri ve eşdeğer nüfuslar:  
1. kademe 6750 m3/gün, 36650 kişi
2. kademe 10200 m3/gün , 51220 kişi

Arıtma prosesi, biyolojik fosfor ve azot arıtımının da yapıldığı uzun havalandırmalı aktif çamur prosesidir.

Atıksu arıtma tesisi ızgara yapısı, havalandırmalı kum tutucu, giriş terfi istasyonu, fosfor giderimi için anaerobik havuzu, havalandırma tankları (nitrifikasyon+ denitrifikasyon), son çökeltme tankları, geri devir ve fazla çamur pompa istasyonu, çamur susuzlaştırma ünitesi, idare binası, blower binası, trafo binası, bekçi kulübesi ve diğer yardımcı yapılardan oluşmaktadır

Yapılan İşler:

  • Aritma tesisi kesin projelerinin yapılması,
  • Teknik spesifikasyonların hazırlanması,
  • İnşaat ihalesi için keşif ve metraj çalışmalarının yapılması.


İşveren:
İller Bankası Genel Müdürlüğü

Tarih:
2008 – 2010

Toplam Hizmet Bedeli:
115.000 ABD

Kapasite: 
10.200 m3/gün

 

test test test test test