Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 12900
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 270000
Proje: Güney Antalya Turizm Gelişim Projesi Altyapı Tesisleri (*)
İşveren : Turizm Bankası A.Ş.
Proje Açıklaması :

(*) Firma ortaklarının yönetici olarak yürüttüğü atıksu arıtma tesisi projeleri