Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 7000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 30000
Proje: Ilgaz (Çankırı) Kanalizasyon Şebekesi ve Atıksu Arıtma Tesisi Avan Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1991 - 1992

PROJE BEDELİ :
2,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Proje Ilgaz (Çankırı) İlçesi’nin Kanalizasyon şebekesi ve arıtma sistemlerine ilişkin avan projelerin hazırlanmasını kapsamaktadır.

Nüfus projeksiyonlarına göre 30,000 kişi nüfusa hizmet verecek toplam uzunluğu 60 km olan şebeke ve toplayıcıyı içeren kanalizasyon sistemi ile stabilizasyon havuzları ile fakültatif havalandırma havuzları öngörülen biyolojik arıtma sisteminin avan projesi hazırlanmıştır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :
Bu proje kapsamında ER-GE tarafından yapılan hizmetler ;

  • Proje ilk etüd raporunun hazırlanması,
  • Gerekli topoğrafik çalışmaların yapılması,
  • Kanalizasyon şebekesi, toplayıcıları ve kollektörlere ait avan projelerin hazırlanması,
  • Biyolojik atıksu arıtma tesislerine ait avan projelerin hazırlanması,
  • Metraj ve keşif dosyalarının hazırlanması.