Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 6900
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 34000
Proje: Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Tesisleri için Evsel ve Endüstriyel Atıksu Arıtma Tesisleri Uygulama Projelerinin ve İhale Dökümanlarının Hazırlanması İşi
İşveren : Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Kırıkkale, Ankara ve Kocaeli İllerinde bulunan birçok fabrikanın atık suyunun arıtılması ve deşarjı için çeşitli atıksu arıtma tesisleri tasarlanmıştır.

 • Ağır Silah Çelik Fabrikası
 • Pirinç Fabrikası
 • ühimmat Fabrikası
 • Silah Fabrikası
 • Barut Fabrikası
 • Kapsül Fabrikası
 • Roket ve Patlayıcı Madde Fabrikası
 • Destek Tesisleri
 • Kırıkkale Hurda İşletmesi
 • Seğmen Hurda İşletmesi
 • Fesih Müdürlüğü.


​Her bir fabrikanın evsel atık suları için kapasitesi 50-350 m³/gün arasında değişen paket biyolojik arıtma tesisleri öngörülmüş ve tasarlanmıştır.

Fabrikalardan çıkan çok kirli proses atık suları için 6 ayrı endüstriyel atıksu arıtma tesisi projelendirilmiştir. Uygulanan arıtma prosesleri nötralizasyon, koagülasyon ve flokülasyon, çökeltme, hızlı kum filtresi, iyon değiştirici, ters osmoz ve termal buharlaştırmadır.

 

Yapılan İşler:

 • Fizibilite çalışmasının hazırlanması,
 • Numune alma ve veri toplama,
 • Atıksu arıtma tesislerinin uygulama projeleri ve detay projelerinin yapılması,
 • İhale dokümanlarının ve teknik spesifikasyonların hazırlanması,
 • Keşif ve metrajların hazırlanması


İşveren:
Makine Kimya Endüstrisi Kurumu Genel Müdürlüğü

Tarih:
2007 - 2009

Toplam Proje Bedeli:
14.000.000 USD

Kapasite: 
50-350 m³/gün arasında değişken