Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 9500
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 50000
Proje: Mordoğan Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Proje Açıklaması :

Standartların sağlanabilmesi için, ileri arıtma teknolojileri kullanılmış ve nutrient giderimi sağlanmıştır.

Atıksu arıtma tesisi özet olarak; giriş ve by-pass yapısı, ızgaralar, atıksu pompa istasyonu, havalandırmalı kum tutucu, debimetre yapıları, fosfor giderimi için anaerobic tank, havalandırma tankları (nitrifikasyon+ denitrifikasyon), son çökeltme tankları, UV dezenfeksiyon ünitesi, Geri Devir ve Fazla Çamur pompa istasyonu, çamur bekletme tankı, çamur susuzlaştırma binası (santrifüj dekantör), idare binası, blower binası, trafo binası, atölye, bekçi kulübesi ve diğer yardımcı yapılardan oluşmaktadır.

Atıksu arıtma tesisi, evsel atıksuyun biyolojik olarak arıtılması maksadı ile iki kademeli olarak tasarlanmıştır. İlk kademe hedef yılı 2015, ikinci kademe ise 2035 yılıdır.

Tasarım debisi: 1.kademe  4,752 m3/gün

                       2. kademe 9,504 m3/gün

Atıksu arıtma tesisi tasarımı, Alman ATDVWK tasarım kriterleri ve hesap metodlarına göre yapılmıştır.
 

Yapılan İşler:

  • Aritma tesisi uygulama ve detay projelerinin yapılması,
  • Teknik spesifikasyonların hazırlanması,
  • İnşaat ihalesi için keşif ve metraj çalışmalarının yapılması


İşveren:
Izmir Büyükşehir Belediyesi,
Izmir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Tarih:
2008 - 2009

Toplam Hizmet Bedeli:
50.000 ABD Doları

Kapasite: 
85.256 m3/gün

test