Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 13000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 65000
Proje: Samsun 19 Mayıs Beldesi Kanalizasyon Şebekesi, Atıksu Arıtma Tesisi ve Derin Deniz Deşarjı Avan Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞ VEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1992 - 1993

PROJE MALİYETİ :
20,000,000 USD

YAPILAN İŞİN TANIMI :
Proje, Samsun 19 Mayıs beldesinin kanalizasyon şebekesi ve arıtma sistemi avan projelerini içerir.

Tesisler 65.000 kişiye hizmet verecektir. Kanalizasyon sistemi toplam 172 km olmak üzere şebeke ve kollektörleri kapsar. Atık su biyolojik arıtma tesisi, dengeleme havuzları ve fakültative havalandırma havuzlarından oluşur. Denize deşarj uzunluğu 2.000 m’dir.

Nüfus dağılım ve gelişme planları göz önüne alınarak en uygun kanalizasyon sistemi oluşturabilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış ve tasarım kriterleri tanımlanmıştır.

Etüt raporlarının gelmesiyle beraber saha çalışmaları, kanalizasyon sistemi ve toplama sistemlerinin avan projeleri, biyolojik arıtma ve deniz deşarj sistemi hazırlanmıştır. Saha çalışmaları onaylanan ilk etüt raporu, kanalizasyon şebekesi ve kollektör sistemi, biyolojik arıtma ve deniz deşarj sistemi avan projelerine göre yapılmıştır

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :
Bu projede ER-GE’ nin sağladığı hizmetler ;

  • İlk etüt raporunun hazırlanması,
  • Gerekli topografik çalışmaların hazırlanması,
  • Kanalizasyon ve toplama sisteminin avan projelerinin hazırlanması,
  • Biyolojik atık su arıtma tesisinin avan projelerinin hazırlanması,
  • Denize deşarj sisteminin avan projelerinin hazırlanması,
  • Keşif ve metraj hazırlanması,