Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 70000
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 10500
Proje: Samsun İli Ladik, Salıpazarı ve Kavak İlçeleri Merkez Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisleri İçin Proje Hazırlama
İşveren : Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Samsun ili Kavak, Ladik ve Salıpazarı ilçelerinin evsel atıksularının arıtılması amacıyla gerekli atıksu arıtma tesisilerinin uygulama projlerinin(kolektör bağlantı hattı, terfi merkezi, fiziksel arıtma üniteleri, bio-p tankı, havalandırma tankı, son çökeltim tankı, çamur üniteleri, blower binası, dezenfeksiyon üniteleri, arıtma çıkışı deşarj hattı, vb.) teknik, hidrolik ve ekonomik hususlara uygun olarak; Kentsel Atıksu Arıtma Yönetmeliği (KAAY), DSİ Genel Müdürlüğü ve İller Bankası A.Ş. teknik şartnameleri ve kriterleri sırasıyla dikkate alınarak hazırlanması işi;


Kavak Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi   
         1. Kademe 6.000 m3/gün 
          2.Kademe 7.000m3/gün                                                                                                  

Ladik Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi 
         1. Kademe 6.000 m3/gün 
         2.Kademe 7.000m3/gün                                                                                                  

Salıpazarı Atıksu Arıtma Tesisi Kapasitesi   
         1. Kademe 5.000 m3/gün
          2.Kademe 7.000m3/gün Tarih:
09/2017-devam ediyor.Toplam Hizmet Bedeli:
283.000,00 TL 

 

test test test test test test test test test