Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 21600
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 108000
Proje: Seferihisar Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Proje Açıklaması :

Standartların sağlanabilmesi için, ileri arıtma teknolojileri kullanılmış ve nutrient giderimi sağlanmıştır.Atıksu arıtma tesisi özet olarak; giriş ve by-pass yapısı, ızgaralar, atıksu pompa istasyonu, havalandırmalı kum tutucu, debimetre yapıları, fosfor giderimi için anaerobic tank, havalandırma tankları (nitrifikasyon+ denitrifikasyon), son çökeltme tankları, UV dezenfeksiyon ünitesi, Geri Devir ve Fazla Çamur pompa istasyonu, çamur bekletme tankı, çamur susuzlaştırma binası (santrifüj dekantör), idare binası, blower binası, trafo binası, bekçi kulübesi ve diğer yardımcı yapılardan oluşmaktadır

Atıksu arıtma tesisi, evsel atıksuyun biyolojik olarak arıtılması maksadı ile iki kademeli olarak tasarlanmıştır. İlk kademe hedef yılı 2017, ikinci kademe ise 2040 yılıdır.

 

Tasarım debisi:

1. kademe  10,800 m3/gün

2. kademe  21,600 m3/gün

Atıksu arıtma tesisi tasarımı, Alman ATDVWK tasarım kriterleri ve hesap metodlarına gore yapılmıştır.

 

Yapılan İşler:

  • Arıtma tesisi uygulama ve detay projelerinin yapılması,
  • Teknik spesifikasyonların hazırlanması,
  • İnşaat ihalesi için keşif ve metraj çalışmalarının yapılması.


İşveren:

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresiTarih:
2007 - 2008

Toplam Hizmet Bedeli:
8.000.000 USD

Kapasite: 
32.400 m³/gün

test test test test test test test