Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 9000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 60000
Proje: Silivri Pissu Ön Arıtma ve Deniz Deşarjı Projesi (*)
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

(*) Firma ortaklarının yönetici olarak yürüttüğü derin deniz deşarjı Projeleri