Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 20000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 275000
Proje: Siverek Atıksu Projesi için Teknik Yardım ve Kontrollük
İşveren : Çevre ve Şehircilik Bakanlığı - Avrupa Birliği Yatırımlar Dairesi
Proje Açıklaması :

Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa iline bağlı Siverek ilçesinde atıksuların uzaklaştırılması amacıyla kurulmuş bir arıtma tesisi bulunmamaktadır. Hali hazırda yağmur suyu ve kanalizasyon sularının birleşik sistem olarak birlikte toplandığı bir hat bulunmakta ve bu hat kurumuş bir nehir olan Esmerçay deresinin dere yatağına verilmektedir.

Bu kontrollük hizmeti kapsamında aşağıdaki işler yapılmıştır:

 • Teknik destek ve kapasite artırma
 • İhtiyaç duyulacak ekipmanlarla ilgili gerekli değerlendirmelerin yapılması
 • Yapılacak Atıksu ve yağmursuyu yatırımlarına ilişkin inşaat kontrollüğü
 • Çamur arıtımı ve uzaklaştırılması da dahil olmak üzere atıksu arıtma tesisinin tasarım kontrolü ve inşaat kontrollüğü
 • Tasarım debileri ve eşdeğer nüfusları şu şekildedir:
 1. Aşama: Q=17.030 m3/gün, 128.082 E.N.
 2. Aşama: Q=19.872 m3/gün, 146.830 E.N.
 • Deşarj hattının inşaat ve boru döşeme işleri 241 km uzunluğundaki atıksu toplama şebekesinin ve yol yüzeyine döşenen taş kaplamaların yenilenmesi işinin inşaat kontrollüğünün yapılması
 • Atıksuların atıksu arıtma tesisine ulaştırılması için döşenen 1500 m uzunluğundaki atıksu toplama şebekesinin inşaat kontrollüğünün yapılması
 • 6 km uzunluğundaki Esmerçayı deresinin rehabilitasyon işlerinin inşaat kontrollüğünün yapılması (U şekilli açık kanal, kutu menfez ve yaklaşık 4m genişlik ve 3m derinliğe sahip trapez şekilli kanalın inşaatı)
 • 3000 m uzunluğundaki yağmursuyu toplama şebekesinin inşaat kontrollüğünün yapılması


Yapılan İşler:

 • Çevre işleri ile ilgili teknik destek verilmesi
 • Atıksu sistemi inşaatının FIDIC sözleşmeleri koşullarına uygun olarak kontrol edilmesi
 • Müteahhitin gerçekleştirdiği detaylı tasarımların kontrol edilmesi
 • Su İşleri Departmanının modernleştirilmesi ve kapasite artırımı, kurumsal yapıların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi, personelin eğitilmesi
 • Belediyeye kurumsal ve finansal konularda teknik desteğin verilmesi
 • Bölgesel deneyimlerin aktarılması
 • Avrupa Birliği destekli projelerinin yürütülmesinde uzmanlık desteğinin verilmesiİşveren:
Türkiye Cumhuriyeti Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Tarih:
2012 – devam ediyor

Toplam Hizmet Bedeli:
228.000,00 ABD Doları

Kapasite: 
20.000 m3/gün

test test test test test