Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 36000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 180000
Proje: Tikrit (Irak) Atıksu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : Al-Ribat Ltd. Şti. / Irak
Proje Açıklaması :

Tikrit, Irak’ın başkenti Bağdat’ın kuzeyinde bulunmaktadır. Arıtma tesisinin hedef yıl olan 2040 yılı için 36.000 m3/gün kapasiteli ikinci kademesi Er-Ge Proje tarafından projelendirilmiştir.

Bu projenin orijinal sözleşmesi anahtar teslim olacak şekilde Irak Şehircilik ve Kamu İşleri Bakanlığı ile Al-Ribat Şirketi arasındadır. Hali hazırda kapasitesi yetmeyen ve işletme koşulları çok kötü durumda olan bir arıtma tesisi bulunmaktadır. Bu sebeple ekonomik değerlendirmeleri de içeren, şık ve akılcı bir tasarımın yapılması yüklenici firma ve müşavir için oldukça önem taşımaktadır. Bu hedefleri içeren Tikrit Atıksu Arıtma Tesisinin yeni modülünün proses sistemi uzun havalandırmalı A2O sistemi olarak belirlenmiştir. Ayrıca arıtılmış suyun sulamada kullanılabilmesini sağlayabilmek amacıyla disk filtre sistemleri tasarlanmıştır.

Bu arıtma tesisinin tasarlanması aşamasında önemli bir diğer faktör ise zemine herhangi bir koşulda suyun sızmasının problemlere yol açacak olması sebebiyle zemin durumudur. Bu sebeple statik hesaplamalar ve drenaj sisteminin tasarımına özel bir önem gösterilmiştir.

Yapılan İşler:

  • Atıksu arıtma tesisinin uygulama projelerinin ve detaylı tasarımının yapılması (Giriş Pompa İstasyonu, İnce Izgaralar, Havalandırmalı Kum ve Yağ Tutucu Tank, Parshall Savağı, Biyolojik Fosfor Tankı, Havalandırma Havuzu, Çöktürme Tankı, Disc Filtre, UV Dezenfeksiyon Ünitesi, Çamur Pompa İstasyonu, Köpük Pompa İstasyonu, Klor Temas Tankı, Arıtılmış Su Deposu, Çamur Depolama Tankı, Çamur Kurutma Yatakları, Blower Binası, Çamur Susuzlaştırma Binası, İdari Bina, Trafo Binası, Bekçi Kulübesi, Laboratuvar, Klor Binası, Kostik Binası, Koku Kontrol Üniteleri ve gerekli yerlerde Dağıtma Yapıları).
  • Proses, mekanik, statik ve elektrik proje raporlarının, P&I diyagramlarının, hidrolik profillerin, teknik şartnamelerin, keşif ve metraj dokümanlarının hazırlanması.


İşveren:
Al-Ribat Şirketi - Irak

Tarih:
2012 – 2014

Toplam Hizmet Bedeli:
375.175,00 ABD Doları

Kapasite: 
36.000 m3/gün

test test test test test test test test test test test test test test test test