Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 27600
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 138040
Proje: Torbalı Kanalizasyon Sistemi ve Atıksu Arıtma Tesisleri Projesi
İşveren : Torbalı Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Torbalı ( İzmir ) Belediyesi

TARİH :
1998 - 2004

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
25.000.000 USD

KISA TANIM :
Torbalı son yıllarda hızla gelişerek önemli bir sanayi bölgesi haline gelmiş ve nüfusu hızlı artmıştır. Kasabada kanalizasyon sistemi yoktur ve bu nedenle büyük çevre problemi yaşanmaktadır.

Kasabanın yeni İmar Planı’na göre proje alanı 1,000 hektarı yerleşim alanı ve 600 hektarı da sanayi alanı olmak üzere toplam 1,600 hektarlık bir alanı kapsamaktadır. Bu alan üzerinde Torbalı kanalizasyon sistemi için şebeke, toplayıcılar ve kollektör hatları tatbikat projeleri ile atıksu arıtma tesisinin anahtar teslimi ihalesine esas projeleri yapılmıştır.

Kanalizasyon şebeke ve toplayıcılar Ø 200 ile Ø 600 mm çapları arası toplam 104.113 m uzunlukta beton ve betonarme borulardan, kollektör ise Ø 800 mm çapında 2.122 m uzunlukta betonarme borulardan oluşmaktadırlar.

Atıksu arıtma tesisi, ilk kademe de 2015 ve ikinci kademede 2030 hedef yılına kadar ki evsel ve endüstriyel atıksuların biyolojik olarak arıtılması için iki kademeli olarak projelendirilmiştir. Biyolojik arıtma prosesi olarak uzun havalandırmalı aktif çamur sistemine kullanılmıştır.

Proje nüfusu:   1. kademe   66.430 EN

                        2. kademe 105.370 EN

Proje debisi:    1. kademe  11.248 m3/gün

                        2. kademe  17.776 m3/gün

Kirlilik yükü:     1. kademe  3.955 kgBOİ5 /gün

                        2. kademe  6.275 kgBOİ5 /gün

HİZMETLER :

  • Kanalizasyon sistemine ait uygulama projeleri ve atıksu arıtma tesislerine ilişkin ihaleye esas projelerin hazırlanması, (tamamlandı)
  • Uluslararası inşaat ihalesinin yapılması için FIDIC Şartnamesi esaslarını içeren Türkçe – İngilizce ihale dokümanlarının hazırlanması, (tamamlandı)
  • Ön yeterlik, inşaat ihalesi yapılması ve değerlendirilmesi safhalarında “İdare” ye teknik destek verilmesi,
  • “İdare” adına inşaat kontrollük hizmetlerinin yapılması, ,
  • İşletme – bakım döneminde, “İdare” ye teknik destek verilmesi.