Atıksu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 75000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 375000
Proje: TOSAB Atıksu Arıtma Tesisi, Arıtılmış Su Geri Kazanım Tesisi, Proses Suyu Hazırlama Tesisi ve İçme-Kullanma Suyu Hazırlama Tesisi
İşveren : TOSAB Bursa Tekstil Boyahaneleri İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Proje kapsamında 75.000 m3/gün kapasiteli (3 kademeli ve her bir kademenin 25.000 m3/gün olduğu) ileri biyolojik atıksu arıtma tesisi, 60.000 m3/gün kapasiteli (2 kademeli ve her bir kademenin 30.000 m3/gün olduğu) proses suyu hazırlama tesisi, 2.000 m3/gün kapasiteli (2 kademeli ve her bir kademenin 1.000 m3/gün olduğu) içme ve kullanma suyu ileri arıtma tesisi, Atıksu arıtma tesisinden su geri kazanımı amacıyla 50.000 m3/gün giriş debisi kapasiteli (geri kazanım oranı en az %60 olacak şekilde) ters osmoz prosesi tesisi, Tüm tesislerde oluşacak arıtma çamurlarının uygun şekilde bertaraf edilmesine yönelik çamur birimlerinin projelendirilmesi yapılmaktadır.


Yapılan İşler:​

  • Farklı arıtma tesisi proses alternatiflerini içeren Fizibilite Raporunun hazırlanması ve optimum çözümün seçilmesi.
  • Süreç Raporunun Hazırlanması.
  • Topografik Etüt ve Geoteknik Etütlerin Yapılması.
  • Mimari, Yapısal, Mekanik, Elektrik çizimleri ve hesaplama tabloları dahil olmak üzere AAT'nin Detaylı Tasarımının Hazırlanması.
  • Keşif, metraf ve teknik şartnameler ile ihale dokümanlarının Hazırlanması.

 

Kapasite:

  • Biyolojik atıksu arıtma tesisi 75.000 m3/gün,
  • Proses suyu hazırlama tesisi 60.000 m3/gün,
  • İçme ve kullanma suyu ileri arıtma tesisi 2.000 m3/gün,
  • Ters osmoz prosesi tesisi 50.000 m3/gün.

 

Tarih:
09/2018 – 11/2020


Toplam Hizmet Bedeli:
 935.000,00 TL