İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 100000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 500000
Proje: Çanakkale Gelibolu (Çokal Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Gelibolu yarımadasına içme suyu temin edecek olan Çokal Barajı’ndan sağlanacak ham suyun arıtma tesisinde arıtılması planlanmıştır. Çokal Barajı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer almaktadır.

İçme suyu kaynağı olan Çokal Barajı’nın inşaatı devam etmektedir. İçme suyu Arıtma Tesisi nihai kapasitesi 100.000 m 3 /gün’dür. 1. kademe 2025 hedef yılına hizmet verecek olup 50.000 m 3 /gün kapasitededir. 2. kademe 2045 hedef yılı için 50.000 m 3 /gün kapasiteye haiz olup arıtma tesisi yerleşiminde gerekli alan bırakılmıştır.

İçme suyu Arıtma Tesisi, giriş kaskad havalandırma, ön dezenfeksiyon, koagülasyon, flokülasyon, durultma, filtrasyon ve son dezenfeksiyon ünitelerini içeren bir sistem olup, ayrıca çamur arıtımı ünitelerini de ihtiva etmektedir.

Yapılan İşler:

  • İçme suyu Arıtma Tesisine ait fonksiyonel, mimari, betonarme, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlanması,
  • Tesiste kullanılacak tüm ekipman, enstrüman, mekanik ve elektrik malzemelerin birim fiyat tariflerinin, keşif cetvellerinin ve metrajlarının hazırlanması,
  • İçme suyu Arıtma Tesisi yapım ihalesine uygun şartnamesinin hazırlanması.


İşveren:
DSİ Genel Müdürlüğü
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Tarih:
2012-2013

Toplam Hizmet Bedeli:
100.000 ABD Doları

Kapasite:
100.000 m 3 /gün

test test test test test test