İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 172800
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 778195
Proje: Erzurum İçmesuyu İsale Hattı, Arıtma Tesisi, Ana Besleme Hatları ve Depolar Projesi İşinin Uygulama Projeleri ve İhale dökümanlarının Hazırlanması İşi
İşveren : Erzurum Büyükşehir Belediyesi - Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ)
Proje Açıklaması :

Içmesuyu Arıtma Tesisi özet olarak, giriş yapısı ve kaskat havalandırma, koagülasyon ve flokülasyon tankları (hidrolik), çökeltme (çamur battaniyeli tip), hızlı kum filtreleri, klor temas tankı, su deposu, kimya binası, yıkama suyu ve su dengeleme havuzları, çamur yoğunlaştırıcılar, çamur susuzlaştırma binası ve yardımcı bina ve yapılardan oluşmaktadır.

Hamsu, 19.4 km çelik ana isale hattı ile Palandöken Barajı’ndan sağlanmaktadır. Hamsu, Türkiye İçmesuyu Satndartalrı ve Uluslararası İçmesuyu Standartlarını sağlayacak şekilde arıtılmaktadır.

 Erzurum İçmesuyu Arıtma Tesisi, Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde yaklaşık 2000 m rakımda yer almaktadır. Sert kış koşullarından dolayı tüm üniteler kapalı binalar şeklinde projelendirilmiştir. 

İçmesuyu Arıtma Tesisi ilk kademe olan 2015 yılı talebini karşılamak üzere planlanmıştır. İkinci kademe yılı olan 2025 için ilave üniteleri yapımı öngörülmüştür.

Proje Nüfusu:
1. kademe 523.205
2. kademe 687.926

Proje debisi:
1. kademe 172.800 m3/gün
2. kademe 230.000 m3/gün


Yapılan İşler:

  • İçmesuyu arıtma tesisi uygulama ve detay projelerinin yapılması,
  • İhale dokümanlarının ve teknik spesifikasyonların hazırlanması,
  • İnşaat ihalesi için keşif metrajların hazırlanması.


İşveren:
Erzurum Büyükşehir Belediyesi
Erzurum Su ve Kanalizasyon İdaresi
Genel Müdürlüğü (ESKİ)

Tarih:
2006 - 2007

Toplam Proje Bedeli:
18.000.000 ABD Doları

Kapasite:
402.800 m 3 /gün

test test test test test test test test test test test test test test test test test