İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 192000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 960000
Proje: Eskişehir İçmesuyu Arıtma Tesislerinin Tevsii, Kalabak Kaynak Suyu İsalesi Projesi, İhale Dokümanlarının Hazırlanması, Danışmanlık ve Kontrollük
İşveren : Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Eskişehir  Metropolitan  Municipality

TARİH :
1995 – 1998

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
40.000.000 USD

KISA TANIM :

Içmesuyu Arıtma Tesisi Tevsi ;

Hamsu kentin mevcut arıtma tesislerine Porsuk Nehrinden su alma yapısı ve pompa istasyonu vasıtasıyla alınmaktadır. Nehir endüstriyel atıklar ve yağmur suyuyla gelen tarımsal maddelerle kirlenmiş durumdadır.

Mevcut içmesuyu arıtma sistemi 8 adet düz tabanlı durultucu, 12 adet tek tabakalı hızlı kum filtresi, klor gazı ile dezenfeksiyon, klor temas tankı, arıtılmış suyun depolandığı arıtma tesisi ile suyun pompajla kente dağılımından oluşmaktadır. Mevcut tesis ile azot bileşikleri ve diğer kirleticilerin giderilmesi mümkün olmadığından ileri teknolojide arıtma ünitelerinin ilavesi öngörülmüştür. Bu amaçla önce ters osmos  (reserve osmosis) seçilmiş ve bu sisteme ilişkin fizibilite etüdü ile ön projeler hazırlanmıştır. İleri derecedeki arıtma birimleri kullanılarak yapılması planlanan genişletme 192,000 m3/gün kapasitededir. ve azot bileşikleri, pestisid, THM ve alg toksinlerini gidererek içmesuyu kalitesini Avrupa Birliği EV/80/778/EEC-Temmuz 98’e uygun duruma getirecek bir sistemin projelendirilmesi öngörülmüştür.

Ancak Kütahya Azot Fabrikasının amonyak ünitesinin kapanmasıyla Porsuk Nehrinde azot bileşiklerinin azalması sonucunda ters osmos sisteminden vazgeçilmiş, tevsii projesi yeniden ele alınarak sadece hamsuda bulunan THM (kanserojen organik bileşikler) ve tarım ilaçlarının arıtılması amacıyla ozon ve aktif granüler karbon üniteleri önerilmiş ve fizibilite çalışmaları ile ihaleye esas projeler yeniden hazırlanmıştır. Proje kapsamında ihaleye esas projelerle birlikte uluslar arası kredili ihale için ihale dokümanları da tamamlanmıştır.

İçmesuyu kaynağı olan Porsuk nehrinin kent içindeki 7.5 km’lik bölümüne ait hidrolik koşulların iyileştirilmesi ve çevre düzenlemesinin yapılması amacıyla Porsuk nehri rehabilitasyonu projesi de hazırlanmıştır.

Kalabak Kaynak Suyu İsale Hattı;

70 yıl önce yapılmış olan Kalabak kaynak suyu tesisi teknik ve ekonomik ömrünü doldurmuştur ve mevcut isale hattı ise Ø 200 mm çapında pik borudandır.

Kalabak kaynağının yanı sıra Göl Pınarı kaynağının da dahil edileceği yeni bir isale hattı, mevcut şişeleme tesisi genişletilmesi, yeni üfleme kalıplı şişe tesisi, yeni şişe dolum hattı ve  3,000 m3 ‘lük su deposu yapımı ile sistemin genişletilmesi öngörülmüştür.

Projede, Kalabak kaynağındaki mevcut kaptaj tesislerinde gerekli iyileştirmelerin yapılması ve Göl Pınarı kaynağında ise yeni kaptaj tesisinin inşaa edilmesi öngörülmüştür. Proje kapsamında ayrıca Kalabak kaynağından alınacak 30 lt/sn’lik debi Ø 200 mm çapında 10 km’lik boru hattı ile ve Göl Pınarı kaptajından alınacak 10 lt/sn’lik debi ise Ø 150 mm çapında 16 km’lik branşmanla ana hatta bağlanması planlanmıştır. Öngörülen ana isale hattı Ø 300 mm çapında 16 atmosfer basınca dayanıklı düktil font borulardan, 50 km uzunluğunda ve toplam 40 lt/sn’lik kapasiteye sahip olacaktır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :

  • Mevcut içmesuyu arıtma tesisine ilave edilecek ünitelere ait fizibilite raporunun hazırlanması, (tamamlandı)
  • Kalabak ve Göl Pınarı kaynaklarından alınacak suyun isale hattı ile kente getirilmesine ilişkin projelerin hazırlanması, (tamamlandı)
  • Tesislerin uluslararası ihalesi için gerekli ihale dokümanlarının hazırlanması, (tamamlandı)
  • İnşaat ihalesinin yapılmasında ve sonrası değerlendirmede Belediye’ye teknik destek hizmeti verilmesi, (tamamlandı)
  • İnşaat ihalesi yapıldıktan sonra, mesleki kontrollük hizmetlerinin yapılması, (iptal edildi)