İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 123000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 615000
Proje: Hatay İçmesuyu Arıtma Tesisi Proje Yapımı
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Hatay il merkezine hizmet vermek üzere Büyük Karaçay Barajı’ndan temin edilecek ham suyun arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra kent merkezine verilmesi planlanmıştır. 

Hatay İçme suyu Arıtma tesisi DSI 6. Bölge Müdürlüğü sınırları içinde yer almaktadır. Arıtma tesisi 2037 hedef yılı için tek kademe olarak 123.000 m 3 /gün kapasitede yapılması planlanmıştır. 

İçmesuyu Arıtma Tesisi, giriş kaskad havalandırma, ön dezenfeksiyon, koagülasyon, flokülasyon, durultma, filtrasyon ve son dezenfeksiyon ünitelerini içeren bir sistem olup, ayrıca çamur arıtımı ünitelerini de ihtiva etmektedir.

Yapılan İşler:

  • İçme suyu Arıtma Tesisine ait fonksiyonel, mimari, betonarme, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlanması,
  • Tesiste kullanılacak tüm ekipman, enstrüman, mekanik ve elektrik malzemelerin birim fiyat tariflerinin, keşif cetvellerinin ve metrajlarının hazırlanması,
  • İçme suyu Arıtma Tesisi yapım ihalesine uygun şartnamesinin hazırlanması.


İşveren:
DSİ Genel Müdürlüğü
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Tarih:
2012-2013

Toplam Hizmet Bedeli:
115.000 ABD Doları

Kapasite:
123.000 m 3 /gün

test test test test test test test test test test test test test test test