İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 30000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 150000
Proje: İzmir İli Foça İlçesi Foça, Yenifoça ve Musabey Kuyuları İçmesuyu Arıtma Tesisi
İşveren : İzmir Büyükşehir Belediyesi - İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi (İZSU)
Proje Açıklaması :

Foça, Türkiye’nin batısında İzmir iline bağlı bir ilçedir. Foça ve Yenifoça’nın su ihtiyacı şehir merkezinden yaklaşık 5 km uzaktaki Gerenköy civarındaki 21 numaralı kuyulardan temin edilen yeraltı suyudur. Yeraltı suyunda yüksek miktarda arsenik ve diğer bileşiklerin bulunması, bu alanda yeni bir arıtma tesisi kurulmasının en önemli sebebidir.

Proje işi, ham su deposu, debimetre odası, kaskad havalan-dırma yapısı, ön ozon temas tankı, hızlı karıştırma tankı, yavaş karıştırma tankı, durul-tucu tankı, hızlı kum filtresi, filtre geri yıkama tankı, klor temas tankı, arıtılmış su tankı (10.000 m 3 ), çıkış pompa istasyonu, çamur yoğunlaştırma tankı, geri yıkama suyu tutma tankı, kimya binası, klor binası, ön ozon jeneratör binası, çamur susuzlaştırma binası, çamur haznesi, geri devir suyu pompa istasyonu, ara terfi istasyonu, son ozon temas tankı, son ozon jeneratör binası, granüler aktif karbon filtresi, granüler aktif karbon filtre geri yıkama tankı, kontrol ve laboratuvar binası, trafo ve jeneratör binası, atölye binası, misafirhane, bekçi binası, köpük pompa haznesi, kantar kontrol binası ve gerekli yerlerde tasarlanan dağıtım yapılarından oluşan 30.000 m 3 /gün kapasiteli arıtma tesisinin tasarımından oluşmaktadır.

Tasarım işinde tüm mimari, statik, mekanik ve elektrik (SCADA’yı da içerecek şekilde) çizim ve hesapları dahildir.

Servisler:.

  • Arıtma tesisinin fonksiyonel, mimari, statik, mekanik, elektrik, SCADA ve peyzaj uygulama projelerinin ve detaylı çizimlerinin hazırlanması.
  • Tüm ekipmanlar, enstrümanlar gibi mekanik ve elektrik malzemelerinin keşif ve metrajlarının hazırlanması
  • Su arıtma tesisinin teknik şartnamelerinin hazırlanması.


İşveren:
İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi

Tarih:
2013 – 2015

Toplam Hizmet Bedeli:
340.000 TL

Projenin Uygulama Bedeli:
19.000.000 TL

Kapasite:
10.000 m 3 kapasiteli su deposu da dahil olmak üzere 30.000 m 3 kapasiteli arıtma tesisi