İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 35000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 250000
Proje: Kadirli (Osmaniye) İçmesuyu Arıtma Tesisi, Kaptaj, İsale ve Depo Kesin Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Kadirli, Akdeniz Bölgesinin Adana Bölümünde Osmaniye'ye bağlı ve Osmaniye'nin en büyük ilçesidir. Kadirli ilçesinin su ihtiyacı, ilçeye 22 km uzaktaki Kalealtı kaynağından sağlanmaktadır. Kalealtı kaynağından alınan su da zaman zaman bulanıklık problemi görülmesi, bu alanda yeni bir arıtma tesisi kurulmasının en önemli sebebidir.

Proje işi, kaskad havalandırma yapısı, hızlı karıştırma tankı, yavaş karıştırma tankı, durultucu tankı, hızlı kum filtresi, filtre geri yıkama tankı, klor temas tankı, çamur yoğunlaştırma tankı, geri yıkama suyu tutma tankı, kimya binası, klor binası, çamur susuzlaştırma binası, çamur haznesi, geri devir suyu pompa istasyonu, son ozon temas tankı, kontrol ve laboratuvar binası, trafo ve jeneratör binası, bekçi binası, köpük pompa haznesi ve gerekli yerlerde tasarlanan dağıtım yapılarından oluşan 35.000 m3/gün kapasiteli arıtma tesisinin tasarımından oluşmaktadır.

Tasarım işinde tüm mimari, statik, mekanik ve elektrik (SCADA’yı da içerecek şekilde) çizim ve hesapları dahildir.

Hizmetler:

  • Arıtma tesisinin fonksiyonel, mimari, statik, mekanik, elektrik, SCADA ve peyzaj uygulama projelerinin ve detaylı çizimlerinin hazırlanması.
  • Tüm ekipmanlar, enstrümanlar gibi mekanik ve elektrik malzemelerinin keşif ve metrajlarının hazırlanması
  • Su arıtma tesisinin teknik şartnamelerinin hazırlanması.

İşveren:

T.C. İller Bankası Anonim Şirketi Proje Dairesi Başkanlığı

Tarih:

2016 – devam ediyor

Toplam Hizmet Bedeli:

283.000 TL (105.000 ABD)

Projenin Uygulama Bedeli:

-

Kapasite: 

35.000 m3 kapasiteli arıtma tesisi