İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 59406
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 297000
Proje: Mardin Grup İçmesuyu Projesi ve Atıksu Arıtma Tesisi
İşveren : Mardin Belediyesi
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Mardin Belediyesi

TARİH :
1999 - 2002

TOPLAM PROJE BEDELİ :
60.000.000 USD

KISA TANIM :
Mardin İçmesuyu Grup Projesi’ne ilk olarak 1985 yılında İller Bankası’nca başlanmış ve proje çalışmaları 1986 yılında onaylanmıştır. Ancak parasal kaynak yetersizliğinden proje uygulamaya konulamamıştır. 1997 yılında yine İller Bankası’nca Mardin Kanalizasyonu inşaatına başlanmasından sonra proje 2030 yılı hedef seçilerek güncelleştirilmek üzere tekrar ele alınmış ve atıksu arıtma tesisi de bu proje kapsamına dahil edilmiştir

İçmesuyu Projesi ;

İçmesuyu Grup Projesi ile Mardin ili ve ile bağlı Kızıltepe, Nusaybin, Şenyurt, Akarsu, Yeşilli ve Kabala yerleşim birimlerinin içme ve kullanma suyu ihtiyacının Nusaybin’in kuzeyindeki Beyazsu kaynağından karşılanması öngörülmüştür.

Geçen 14 yılda yörenin gelişmesi ve yeni imar planları dikkate alınarak ve yeni proje hedef yılı 2030 seçilerek proje revize edilmiş, kaptaj, terfi merkezi, isale hatları, tahliye, vantuz, çelik boru katodik koruması ve su depoları projelendirilmiştir.

Proje nüfusu  : 735.600 kişi
Proje debisi   : 1.750 l/sn

İsale hattı Ø 1000 ila Ø 1600 mm arası değişen çaplarda 84,806 m uzunlukta ve Ø 125 ila Ø 800 mm arası değişen çaplarda ise 31,469 m uzunlukta olmak üzere toplam 116,275 m dir.

Atıksu Arıtma Tesisi ;
Atıksu arıtma tesisi, ilk kademe de 2015 ve ikinci kademede 2030 hedef yılına kadarki evsel atıksuların biyolojik olarak arıtılması için iki kademeli olarak projelendirilmiştir. Biyolojik arıtma prosesi olarak uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi kullanılmıştır.

Proje nüfusu:

 • kademe    96.000
 • kademe  150.000


Proje debisi:

 • kademe    22.284 m3/gün
 • kademe    37.122 m3/gün


Kirlilik yükü:

 • kademe    7.416 kgBOİ5/gün
 • kademe  11.484 kgBOİ5/gün

​Atıksu arıtma tesisi aşağıdaki ana ünitelerden oluşmaktadır

 • Kaba ve ince ızgaralar,
 • Havalandırmalı kum tutucular,
 • Havalandırma havuzları,
 • Son çökeltme havuzları,
 • Geri devir çamur pompa istasyonu,
 • Çamur yoğunlaştırıcılar,
 • Çamur depolama havuzu,
 • Çamur susuzlaştırma havuzu,

Her iki projenin de kısıtlı ödeneklerle gerçekleştirilmesinin mümkün olmaması nedeniyle Mardin Belediyesi bu projelerin dış kredi temin edilerek uluslararası ihale ile yapılmasını planlamıştır.

Projeye ait tasarım, mühendislik ve müşavirlik hizmetleri gerçekleştirilmiştir. Ancak yabancı kredi temin edilemediğinden proje ihale safhasında tasfiye edilmiştir.

HİZMETLER :

 • İhaleye esas ön projelerin hazırlanması, (tamamlandı)
 • Uluslararası ihale yapılması için FIDCI şartnamesi esaslarını içeren Türkçe – İngilizce ihale dokümanlarının hazırlanması, (tamamlandı)