İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 300000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 1500000
Proje: Samsun Selahattin Ereren İçmesuyu Arıtma Tesisi 1Kademe Rehabilitasyon Proje Yapımı ve 2Kademe Uygulama Proje Yapımı
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Proje Açıklaması :

Proje kapsamında Çakmak Barajından alınan hamsuyu arıtarak 07.03.2013 tarih ve 28780 sayılı Resmi Gazetede yer alan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik” esaslarına uygun içmesuyu sağlayacak 300.000 m3/gün kapasiteli 2. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi projeleri ile 200.000 m3/gün kapasiteli mevcut 1. Kademe İçmesuyu Arıtma Tesisi rehabilitasyon projeleri hazırlanacaktır.

Tarih:
09/2019 – Devam ediyor.

Toplam Hizmet Bedeli:
390.000 TL

 

test test test