İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 32400
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 162000
Proje: Serdar/Türkmenistan İçme Suyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : Owadan Çeşme / Gensel İnşaat Ltd. Şti.
Proje Açıklaması :

32.400 m 3 /gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisi, su alma yapısı ve ara depoların tüm proses, mimari, statik, mekanik, tesisat ve elektrik, peyzaj projeleri, P&I diyagramı, hidrolik profil, yol projeleri, saha borulama, genel yerleşim planı, kesitler, keşif ve metrajların hazırlanması. Arıtma sistemi; kaskad havalandırma sistemi, ön çökeltme tankları, koagülasyon ve flokülasyon sistemi, lamelli durultucu, ön ozonlama, basınçlı kum filtreleri, son ozonlama, aktif karbon filtreleri, son dezenfektasyon (son klorlama) sistemleri, bulanıklık ve sertlik düşürmek için kimyasal arıtma birimlerini içerir.

Arıtma sistemi; filtreleme, yüzeyde tutma (aktif karbon filtresi), dezenfeksiyon (ozonlama) ve sertlik ve bulanıklık gidermek için kimyasal işlemler uygulama gibi en uygun ve ileri teknoloji ekipmanlardan oluşur. Ozonlamaya ek olarak; şehirde Serdar su şebekesindeki son kullanıcının suyunda klorinin varlığını sürdürebilmek için, elektroliz ile son klorlama metodu işleme dahil edilmiştir.

Yapılan İşler:

  • Tesisin uygulama projeleri
  • Keşif, metraj hazırlanması


İşveren:
Balkan Bölgesi Valiliği
Owadançeşme – Yüklenici

Tarih:
2011-2012

Toplam Hizmet Bedeli:
200.000 ABD Doları

Kapasite:
32.400 m 3 /gün

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test