İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 60000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 325000
Proje: Şırnak (Silopi) İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Silopi projenin hedef senesi olan 2045 yılında 324.430 kişilik bir nüfusa sahip olacağı tahmin edilen, Şırnak ilinin doğusundaki bir bölgedir. Gerekli olan su Silopi Barajı’ndan sağlanacaktır. 

Proje aşağıdaki işleri içermektedir: 
Kaskad havalandırma tankı, flokülatör, koagülatör, lamella çöktürme üniteleri ve hızlı kum filtrasyon sistemi de dahil olmak üzere 60.000 m 3 /gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin tasarımı, tüm mimari, statik, mekanik, elektrik (SCADA dahil) çizimlerinin yapılması

Yapılan İşler:

 • DSİ (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü kriterleri ve teknik şartnamelerine göre Şırnak ili Silopi bölgesinin içme suyu ihtiyacının sağlanması için teknik, ekonomik ve hidrolik yönden en uygun olacak şekilde uygulama projelerinin hazırlanması işi. Arıtma tesisinin kapasitesi 60.000 m 3 /gün’dür. 
 • Bu proje kapsamında gerçekleştirilen işler: Proje raporları (uygulama projeleri raporları, proses raporu, hidrolik rapor, hesaplar), mimari, statik (betonarme), elektrik, SCADA/Otomizasyon ve mekanik uygulamaprojeleri, by-pass hattı, deşarj hattı ve deşarj yapısı uygulama projeleri, arıtma tesisinin enerji ihtiyacını karşılamak için enerji nakil hattı projeleri, tesis içi ulaşım ve servis yolları uygulama projeleri, coğrafi bilgi sistemi(CBS) işleri ve keşif-metraj dokümanlarının hazırlanması.
 • Arıtma tesisinin fonksiyonel, mimari, statik, mekanik ve elektrik projelerinin hazırlanması. Arıtma tesisi üniteleri aşağıdaki gibidir:
  • Giriş Vana Odası ve Debimetre Odası
  • Kaskad Havalandırma Tankı
  • Ön Ozon Temas Tankı
  • Boru Donanımı ve Kanallar
  • Hızlı Karıştırma Tankı
  • Yavaş Karıştırma Tankı
  • Çöktürme
  • Hızlı Kum Filtresi
  • Geri Yıkama Suyu Deposu
  • Klor Temas Tankı
  • Arıtılmış Su Deposu
  • Vana ve Debimetre Odası
  • Çamur Yoğunlaştırma Tankı
  • Geri Yıkama Suyu Tutma Tankı
  • Belt Filtre
  • İdari Bina
  • Trafo Binası
  • Bekçi Binası
  • Klor Binası
  • Kimya Binası
  • Isıtma Metkezi ve Jeneratör Binası
 • Kullanılan tüm ekipman, enstrüman, mekanik ve elektrik malzemelerin keşif-metrajlarının hazırlanması 
 • Arıtma tesisinin teknik şartnamelerinin hazırlanması
 • Peyzaj projelerinin hazırlanması


İşveren:
Türkiye Cumhuriyeti DSİ (Devlet Su İşleri)
İçme Suyu Bölümü

Tarih:
2012 – 2013

Toplam Hizmet Bedeli:
210.000,00 ABD Doları

Kapasite:
60.000 m 3 /gün

test test test test test test test test test test test test test test test