İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 90000
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 150000
Proje: Tekirdağ (Naipköy Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi Uygulama Projesi
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

Tekirdağ kent merkezi 1990’lı yılların sonuna kadar 1970’li yıllarda yaptırılmış olan Çorlu Yer Altı Su sistemi ile beslenmiştir. YAS’nin ihtiyaca cevap verememesinde dolayı 1994 yılında İller Bankası Tekirdağ İçme Suyu Etüt, Fizibilite ve Hidrojeolojik Etüt Raporu’nu hazırlatmıştır. Rapor, Muratlı YAS sisteminin öncelikle işletmeye alınmasını ve ileriki yıllar için oluşacak su açığının Naipköy Barajından karşılanması alternatifini önermiştir. Planlama paralelinde Muratlı YAS sistemi de devreye girmiştir. 

Naipköy Barajı, DSİ 11. Bölge Müdürlüğü sınırları içindedir. Işıklar Deresi’nin üzerinde içme suyu sağlamak amacı ile inşa edilmektedir. 2015 yılında Naipköy Barajının, 2020 yılında ise Dedecik ve İnecik Barajlarının devreye alınması planlanmaktadır. 2020 yılına kadar Naipköy barajından ve Yazır Göletinden elde edilecek sularla beslenecek ve Tekirdağ merkez, Kumbağ ve Barbaros beldelerini besleyecek bir arıtma tesisi devreye alınacaktır.

Bu amaçla hazırlanan Tekirdağ (Naipköy Barajı) İçmesuyu Arıtma Tesisi nihai kapasitesi 90.000 m 3 /gün’dür. 1. kademesi 30.000 m 3 /gün kapasiteli olup, 2. kademe olan 60.000 m 3 /gün kapasite için arıtma tesisi yerleşiminde yeterli alan bırakılmıştır.

İçmesuyu Arıtma Tesisi, giriş kaskad havalandırma, ön dezenfeksiyon, koagülasyon, flokülasyon, durultma, filtrasyon ve son dezenfeksiyon ünitelerini içeren bir sistem olup, ayrıca çamur arıtımı ünitelerini de ihtiva etmektedir.

Yapılan İşler: 

  • İçmesuyu Arıtma Tesisine ait fonksiyonel, mimari, betonarme, mekanik ve elektrik uygulama projelerinin hazırlanması,
  • Tesiste kullanılacak tüm ekipman, enstrüman, mekanik ve elektrik malzemelerin birim fiyat tariflerinin, keşif cetvellerinin ve metrajlarının hazırlanması,

  •  

    İçmesuyu Arıtma Tesisi yapım ihalesine uygun şartnamesinin hazırlanması.

İşveren:
DSİ Genel Müdürlüğü
İçme Suyu Dairesi Başkanlığı

Tarih:
2012 – devam ediyor

Toplam Hizmet Bedeli:
80.000 ABD Doları

Kapasite:
90.000 m 3 /gün

 

 

 

 

 

 

test test test