İçmesuyu Arıtma Tesisi Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 5357
Toplam Eşdeğer Nüfus (Kişi) : 27000
Proje: Tonya (Trabzon) İçmesuyu Su Alma Yapısı ve Arıtma Tesisi Uygulama Projeleri
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
Iller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1995 – 2000

TOPLAM YAPIM BEDELİ :
8.000.000 USD

KISA TANIM :
Tonya ilçesinin içmesuyu kaynaklarının yetersizliği ve kirlenmesi sonucunda ihtiyacı karşılamak üzere kasabanın 8 km güney kısmında “Fol” deresi üzerinde yeni bir su alma yapısıyla 2030 yılı nüfus projeksiyonlarına göre belirlenen ihtiyaca göre alınması öngörülmektedir. Projenin amacı alınacak hamsuyu TSE 266 standartlarına uygun hale getirecek içmesuyu arıtma tesisinin projelendirilmesidir.

Proje hedefi olan 2030 yılı su ihtiyacı 40 lt/sn dir.

Fol deresinde, kret üzerindeki ızgaralı su alma yapısının önünde çökeltim havuzu, taşkın savağı ve yıkama kanalı da projelendirilmiştir.

Arıtma Tesisi Üniteleri ;
- Giriş yapısı (ön klorlama) ve havalandırma, 12 m 3 hacminde
- Çökeltme Tankları; Toplam 4 adet tankın her birinin eni 3 m, boyu 15 m, derinliği 2.5 m
- Yavaş kum filtreleri; Toplam 4 adet filtrenin herbirinin genişliği 8 m, uzunluğu 18 m, alanı 144 m 2 (toplam 576 m 2 )
- Kum yıkama havuzu; 1 adet, en 3 m, boy 3,5 m
- Yıkanmış kum depolama havuzu; en 12 m, boy 12 m, derinlik 1.4 m ve depolama hacmi 202 m 3
- Klor temas tankı; 2 gözlü olup en 2 m, boy 10 m, derinlik 1.8 m
- Klorlama ünitesi; 3 x 6 m ebatlarında
- İdare binası (laboratuar + atölye), lojman binası ve bekçi binası ve diğer yardımcı yapılar projelendirilmiştir.

İşin süresi (onay süreleri hariç) 6 aydır. Sözleşme, Mart/1995’te imzalanarak iş başlamış ancak, su kaynağında köylüler arasındaki anlaşmazlıklar nedeniyle İşveren tarafından Temmuz 1995’te durdurulmuştur. Mart 1998’de tekrar başlayan iş, Eylül 1998’de tamamlanmıştır.

HİZMETLER :
Yukarıda özetlenen Tonya (Trabzon) ilçesi su alma yapısı ve içmesuyu arıtma tesisine ilişkin, ön etüd, arazi çalışmaları (zemin etüdü, harita alımı), uygulama ve detay projeleri hazırlanmıştır.

test