İçmesuyu İsale Hattı Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 240000
İsale Uzunluğu (km) : 55
Proje: Al-Ramadi Su Temin Projesi (İsale Hattı ve Su Arıtma Tesisi)
İşveren : Irak Belediyeler ve Kamu Hizmetleri Bakanlığı
Proje Açıklaması :

Projenin hedef yılı olan 2038 yılı için tahmin edilen 427.301 kişilik bir nüfusa sahip olacak olan Anbar Valiliğinin başkenti olan Ramadi şehri Bağdat’ın 110 km kuzeybatısındadır. Mevcut arıtma tesisi şehrin, özellikle de şehrin batısında bulunan yeni gelişme bölgesinin içme suyu ihtiyacını karşılamak konusunda yetersizdir.

Proje işi, topografik çalışmaların yapılması, Fırat Nehrin’den su temini için dizayn edilen su alma yapısı ve ham su pompa istasyonu, arıtma tesisine suyun iletimi için ham su iletim hatları, lamella çöktürme tankları, hızlı kum filtreleri, çamur arıtımı, klorlama ünitelerinin de dahil olduğu konvansiyonel arıtma tesisi, 20.000 m 3 arıtılmış su tankı projelerinin yapılmasından oluşmaktadır. Ayrıca bu projeye çapları 400 mm ile 120 mm çapları arasında değişen düktil borudan oluşan 55 km uzunluğunda arıtılmış su iletim hatları, 2 adet booster pompası ve toplam 25.000 m 3 yeraltı su depolarının tasarımı da dahildir.

Yapılan İşler:
 

 • Fırat Nehri’nden su temini için yapılacak olan ham su alma yapısının farklı tasarım alternatifleri de dahil olmak üzere ön projelerin ve Fizibilite Raporunun hazırlanması, farklı çap alternatifleriyle boru hidroliği, pompa istasyonu (farklı sayıdaki pompalar kullanılarak) alternatiflerinin oluşturulması ve yatırım ve işletme maliyetleri göz önüne alınarak en uygun alternatifin seçilmesi
 • ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi) raporunun hazırlanması
 • 55 km uzunluğundaki iletim hattı boyunca 15 m genişliğinde topografik çalışmaların yapılması ve ham su pompa istasyonu, su arıtma tesisi ve 2 besleme noktası için toplam 11,5 hektarlık bir alanda eş yükselti eğrilerinin belirlenmesi
 • Plan-profil, hidrolik hesaplar, dirsek ve bağlantıların detaylı çizimleri, Warrar kanalının altından geçişin detaylı tasarımı (her biri 120 m olan 1000 mm çapında çift hat olacak şekilde) 1500 mm çapındaki boru muhafazalarının içinden geçirilmesi, 250 mm çift yönlü hava vanaları, 200 ve 300 mm washout vanaları ve 500 mm ile 1200 mm çaplarında değişen ve 300 mm washout vanaları ve 500 mm ile 1200 mm çaplarında değişendemir yolu altı geçişlerinin detaylı tasarımının yapılması.  Çapları 500 mm ile 1200 mm arasında değişen Su Alma Yapısından Arıtma Tesisine ve Arıtma Tesisinden 5 adet Besleme Noktasına ulaşan Düktil demir (K9) iletim hatlarının detaylı tasarımlarının yapılması
 • Ekipmanların korunması amacıyla her biri 24,5 m3 hacminde olan 2 adet gaz tankını da içeren su darbesi hesaplarının yapılması. 
 • Ham su pompa istasyonunun tüm bileşenlerinin mimari, mekanik ve statik projelerinin hazırlanması. Proje aşağıdaki hususları içermektedir:
  • 41,5 m uzunluğunda, 7 m yüksekliğinde, dipte 3,25 m, tepede 21,20 m genişliğinde Trapez kesitli su alma kanalının projeleri, yapım metodolojisi ve detaylı teknik şartnamesinin hazırlanması;
  • Kaba ve ince ızgara,
  • Su Deposu,
  • Ham Su Pompa İstasyonu,
  • Debimetre Odası,
  • Operasyon Bölümü, Trafo Binası, Jeneratör Dizel Tankı ve Bekçi Binası,
  • Alan içinde yer alan yollar, telçit, kapılar, çevre duvarı, peyzaj ve aydınlatma,
  • Atıksu toplama şebekesi, içme suyu şebekesi, yağmur suyu toplama şebekesi,
  • Foseptik tankı.
 • 240.000 m 3 /gün kapasiteli içme suyu arıtma tesisinin tüm bileşenlerinin mimari, mekanik ve statik projelerinin hazırlanması. Proje aşağıdakihususları içermektedir:
  • Giriş ve By-pass vana odası,
  • Ham Su Debimetre Odası,
  • Kaskad Havalandırma Havuzu,
  • Yavaş Karıştırma Tankı ve Lamella Durultucu ile entegre Hızlı Karıştırma Tankı,
  • Hızlı Kum Filtresi,
  • Filtre Geri Yıkama Tankı,
  • Klor Temas Tankı,
  • Arıtılmış Su Deposu,
  • Geri Yıkama Suyu Depolama Tankı,
  • Çamur Yoğunlaştırma Tankı,
  • Çamur Haznesi,
  • Geri Devir Haznesi,
  • Kimya Binası,
  • Klor Binası,
  • İdari Bina, Atölye ve Depo, Trafo ve Jeneratör Binası, Bekçi Binası, Operatör ve Mühendis Misafirhanesi, Vana Odaları, Geri Yıkama Menholleri, Drenaj, Taşkın ve Deşarj Menholleri,Belt Filtre Filtratı Menholleri,
  • Yollar, telçit, kapılar, çevre duvarı, peyzaj ve alan aydınlatması,
  • Kanalizasyon toplama şebekesi, içme suyu şebekesi, yağmur suyu toplama şebekesi, 
  • Foseptik Tankı.
 • BS 1 Besleme Noktasının tüm bileşenlerinin mimari, mekanik ve statik projelerinin hazırlanması. Proje aşağıdaki hususları içermektedir:
  • Su Deposu,
  • Pompa İstasyonu,
  • Operasyon Bölümü ve Bekçi Binası,
  • Alan içinde yer alan yollar, telçit, kapılar, çevre duvarı, peyzaj ve aydınlatma,
  • Atıksu toplama şebekesi, içme suyu şebekesi, yağmur suyu toplama şebekesi, 
  • Foseptik tankı.
 • BS 4 Besleme Noktasının tüm bileşenlerinin mimari, mekanik ve statik projelerinin hazırlanması. Proje aşağıdaki hususları içermektedir:
  • Su Deposu, 
  • Pompa İstasyonu,
  • Operasyon Bölümü ve Bekçi Binası,
  • Alan içinde yer alan yollar, telçit, kapılar, çevre duvarı, peyzaj ve aydınlatma,
  • Atıksu toplama şebekesi, içme suyu şebekesi, yağmur suyu toplama şebekesi,
  • Foseptik tankı.
 • Nihai Proje Raporunun hazırlanması
 • Volume 2, teknik şartnameler, yapım metodolojisi ve ihale dokümanlarının hazırlanması
 • İş kapsamındaki tüm bileşenlerin keşif ve metrajlarının yapılması.


İşveren:
Irak Cumhuriyeti Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanlığı Su İşleri Genel Müdürlüğü

Tarih:
2013 – 2015

Toplam Hizmet Bedeli:
900.000 ABD Doları

Kapasite:
10.000 m 3 /sa