İçmesuyu İsale Hattı Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 150000
İsale Uzunluğu (km) : 152
Proje: Muş İçmesuyu Tesisleri Proje Yapımı
İşveren : Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü İçmesuyu Dairesi Başkanlığı
Proje Açıklaması :

Muş İl Merkezi, Yeşilova, Konukbekler, Yaygın, Serinova, Kırköy, Sungu, Karaağaçlı, Hasköy, Korkut, Kızılağaç yerleşimleri ve Muş Alparslan Üniversitesi Yerleşkesinin içmesuyu ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Murat Nehri üzerinde bulunan mevcut Arıncık Regülatöründen tahsis edilen 31,89 hm3/yıl suyun arıtma tesisine, arıtılmış suyun da iş kapsamındaki yerleşimlere iletilmesi için gerekli projelerin hazırlanması işidir.

Su arıtma tesisine iletilerek 2030 hedef yılı için toplam nüfusu 0,5 milyon olan 13 il, 39 köy, 1 üniversite ve 1 sanayi bölgesine su temin edilmektedir. 1400mm ila 200mm çaplar kullanılarak toplam boru uzunluğu 152 km'dir. Toplam güç tüketimi 1 MW olan iki kademeli pompa istasyonu tasarlanmıştır. Fizibilite ve Birincil Raporların Hazırlanması; Topoğrafik Etüt; Geoteknik Araştırmalar; tüm sistem için mimari, statik-betonarme, mekanik, elektrik ve SCADA projeleri; keşif, metraj ve teknik şartnameler ile ihale dokümanları da hazırlanmıştır.

 

Yapılan İşler:

• Fonksiyonel, mimari, yapısal, mekanik ve elektrik resimlerinin hazırlanması,

• Tüm ekipman, enstrümanlar, mekanik ve elektrik malzemeleri için BoQ'ların hazırlanması,

• Ham su alma, iletim hatları ve su depolarının şartnamesinin hazırlanması.

 

Tarih:

August 2017 – Devam ediyor.

Toplam Proje Bedeli: 

748.000,00 TL

 

Kapasite: 

150.000 m3/gün