İçmesuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 5000
Şebeke Uzunluğu (km) : 10
Proje: Kuşça (Konya) İçmesuyu Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1992 - 1993

PROJE BEDELİ :
6,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Konya’ya bağlı Kuşca beldesine ait içmesuyu projesine ilişkin hidrolik raporun hazırlanarak onaylanmasından sonra arazi çalışmaları tamamlanmış ve beldenin 30 yıllık ihtiyacını karşılamak üzere içmesuyu dağıtım ait birinci ve ikinci kademede öngörülen tüm tesislere ait projeler hazırlanmıştır.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :
Bu proje kapsamında ER-GE tarafından yapılan hizmetler ;

  • Hidrolik etüdler ve raporunun hazırlanması,
  • Topoğrafik çalışmaların yapılması,
  • İçmesuyu sistemine ait uygulama projelerinin hazırlanması,

Metraj ve keşif dosyalarının hazırlanması.