Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 16400
Uzunluğu (km) : 69
Proje: Al-Dijel (Irak) Atıksu ve Yağmursuyu Şebekesi
İşveren : Al-Ribat Ltd. Şti. - Yedaş Altyapı Mühendislik ve İnşaat Yatırımlar Dış Ticaret A.Ş.
Proje Açıklaması :

Al-Dijel, Irak’ın başkenti Bağdat’ın 65 km kuzeyinde yer almaktadır. Projenin hedef yılı olan 2039 yılı için şehrin tahmin edilen nüfusu 72.597 kişidir. Şehrin toplam alanı 712 hektardır ve bazı bölümlerine hali hazırda kanalizasyon ve yağmur suyu toplama hizmeti verilmektedir. Ancak şehrin büyük bir bölümünde herhangi bir toplama sistemi bulunmamaktadır. Şehirdeki yüksek yeraltı suyu seviyesi ve iyi durumda olmayan kanalizasyon ve yağmursuyu şebekeleri sebebiyle, Irak Belediyeler ve Kamu İşleri Bakanlığı şehrin kalan bölümleri için gerekli çalışmaları yapmak durumunda kalmıştır. Al-Ribat ve Yedaş firmalarının ortaklığı ile (Türk-Irak ortaklığı) Al-Dijel şehri Kanalizasyon&Yağmursuyu şebekerinin kalan bölümlerinin yapımı işini bir anahtar teslim sözleşme ile üstlenmiştir. Bu şebekelerin tasarımı ER-GE tarafından yapılmıştır. Bu projede, ilk olarak dizayn kriterlerinin tahmin edeilebilmesi için bir ön proje, konsept proje ve en ekonomik uygulamayı sağlamayı amaçlayan alternatifler hazırlanmıştır.  Daha sonra seçilen alternatife ait detaylı projeler oluşturulmuştur. Kanalizasyon projesinde çapları 250 mm ile 500 mm arasında değişen cazibeli UPVC hatlarla birlikte çapları 200 mm ile 400 mm arasında değişen düktil demir borular kullanılmıştır.

Ayrıca kanalizasyon şebekesi için tüm ham atıksuyun arıtma tesisine iletilmesi amacıyla 3 adet pompa istasyonu öngörülmüş ve dizayn edilmiştir.

2 yıllık yağış periyodu göz önünde bulundurularak, şehrin yağmur suyu şebekesi ulaştırılamamış 400 hektarlık alanı için yağmur suyu şebekesi tasarlanmıştır. 14.6 km uzunluğunda, 1400 mm çaplı UPVC ve CTP borular kullanılmıştır. Ayrıca 10.5 km uzunluğunda basınçlı düktil demir hatları ve tüm toplanan yağmur suyunun deşarj noktasına iletilebilmesi amacıyla 5 adet pompa istasyonu dizayn edilmiştir.

 

Yapılan İşler:

  • Toplam 47 km uzunluğunda, 840 adet menholden oluşan kanalizasyon şebekesinin detaylı dizaynının yapılması,
  • 3 adet atıksu pompa istasyonu,
  • Atıksu pompa istasyonlarında oluşabilecek kötü kokuları önlemek amacıyla 3 adet paket koku arıtım ünitesi,
  • Toplam 25,1 km uzunluğunda, 250 adet menholden oluşan yağmursuyu şebekesinin detaylı dizaynının yapılması,
  • 5 adet yağmursuyu pompa istasyonu,
  • Keşif-metraj ve teknik şartnamelerin hazırlanması..


İşveren:
Al-Ribat & Yedaş Ortaklığı

Tarih:
2012 – 2013


Toplam Hizmet Bedeli:
235.000 ABD Doları
 

Kapasite: 
15.000 m3/sa
67,6 km Kanalizasyon ve Yağmur suyu Şebekesi

test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test test