Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Toplam Tesis Debisi (m³/gün) : 7400
Uzunluğu (km) : 40
Proje: Amasra (Bartın) Kanalizasyon, Atıksu Biyolojik Arıtma ve Derin Deniz Deşarj Tesisi Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1992 - 1994

PROJE BEDELİ :
12,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :

a)  Kanalizasyon  Şebekesi Uygulama Projeleri,
Amasra (Bartın) kanalizasyon uygulama projesi, 1987 yılında İller Bankası Genel Müdürlüğünce hazırlatılmış, 1988 yılında onaylanmış bulunan avan proje, ilk etüd raporu esaslarına göre düzenlenmiştir.

Amasra’da tekniğine uygun kanalizasyon şebekesi yoktur. Atıksular fosseptikler yolu ile bertaraf edilmekte ya da doğrudan denize verilmektedir. Bu durum halk sağlığını tehdit etmektedir.

Kanalizasyon şebekesi uygulama projesi, 2022 hedef yılına göre hesap edilen 37,000 nüfusa hizmet verecek şekilde hazırlanmıştır. Yağmur suyunu içine almayan ayrık sistem olarak teşkil edilmiştir. I. kademe şebeke uzunluğu 16,680 m, II. kademe şebeke uzunluğu 22,670 m olmak üzere toplam 39,359 m’dir. Şebekede 2 adet terfi istasyonu bulunmaktadır.

Atıksuların büyük bir bölümü cazibe ile ön arıtma tesislerine ulaşmaktadır. Cazibe ile gelemeyen atıksuların terfi merkezleri vasıtasıyla toplama deposuna basılması öngörülmüştür. Terfi hattı uzunluğu toplam 1660m’dir.

Boru çapları Ø 250 mm, Ø 400 mm, AÇB borudur. Mecralar, beton boru olarak inşaa edilecektir.

b)   Atıksu Arıtma Tesisleri ve Deniz Deşarjı Projeleri,
Atıksu arıtma tesisleri projelerinin hazırlanması aşamasında en uygun sistem olarak uzun havalandırmalı aktif çamur sistemi benimsenmiştir. Yapılan boyutlandırma çerçevesinde ilk kademede 2005, ikinci kademede 2028 yılı ihtiyaçları dikkate alınmıştır.

Arıtma tesisi yaklaşık 10,000 m2 lik alan üzerinde teşkil edilmiştir. Kaba ve ince ızgaralar, kum tutucu, havalandırma havuzları (4 adet), çökeltme tankları, çamur geri devir pompa istasyonu, çamur yoğunlaştırma tankları, belt filtreleri içermektedir. Arıtılmış atıksu cazibe ile denize deşarj edilmektedir. Deşarj hattı uzunluğu (karada) 633 m, denizde 500 m olmak üzere toplam 1133 m’dir.

MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ :

Bu proje kapsamında ER-GE tarafından sunulan hizmetler ;

  • Proje ön raporu hazırlanması,
  • Gerekli tüm topoğrafik alımların yapılması,
  • Gerekli tüm zemin deneylerinin yapılması,
  • Kanalizasyon şebekesi ve kollektör uygulama projesinin hazırlanması,
  • Biyolojik atıksu arıtma tesisi projesinin hazırlanması,
  • Derin deniz deşarj projesi hazırlanması,
  • Metraj ve keşif dosyalarının hazırlanması.