Kanalizasyon ve Yağmursuyu Şebeke Projeleri

Genel Toplam
Uzunluğu (km) : 114
Proje: Kuyuluk (İçel) Kanalizasyon Şebekesi Uygulama Projesi
İşveren : İller Bankası Genel Müdürlüğü
Proje Açıklaması :

İŞVEREN :
İller Bankası Genel Müdürlüğü

TARİH :
1993 - 1995

PROJE BEDELİ :
15,000,000 - ABD Doları

İŞLERİN  TANIMI :
Kuyuluk (İçel) kanalizasyon tatbikat projesi, beldenin ve çevresindeki tüm yerleşimlerin ve tesislerin atıksularını toplayacak şekilde hazırlanmıştır. Kanalizasyon avan projesi İller Bankası Genel Müdürlüğü’nce daha önce hazırlattırılmıştır. Tatbikat projesi avan projeler esas alınarak, yapım tarihinden bugüne kadar beldenin imar durumundaki değişiklikler dikkate alınarak gerçekleştirilmiştir. Kanalizasyon sistemi 2030 yılına kadarki gereksinimleri karşılayacak şekilde projelendirilmiştir. Arıtma tesisleri kısa               vadede 2005 yılı ve uzun vadede ise 2030 yılı gereksinimlerini karşılayacak biçimde iki kademeli olarak projelendirilmiştir.

Topografya gereği bazı tali hatlar şebekeye bağlanamadığından, küçük debilerin toplandığı düşük kotlarda fosseptikler öngörülmüştür. Şebekedeki tüm dere, menfez ve sulama kanallarının geçişleri ayrı ayrı projelendirilmiştir

Kuyuluk kanalizasyon şebekesi dört noktadan Mezitli kanalizasyon şebekesine bağlanmıştır. Kuyuluk atıksuları, Mezitli atıksuları ile birlikte deniz kıyısında Mezitli Belediyesi’nce ayrılan alandaki müşterek arıtma tesislerinde arıtılacak ve tek bir deniz deşarjı ile uzaklaştırılacaktır. Kanalizasyon şebekesi toplam boyu 114 km’dir.

 

PROJE  HİZMETLERİ :
Kanalizasyon sistemi ve sistemde yer alan terfi merkezleri, tüm dere, menfez ve sulama kanalı geçişleri ile ilgili statik B.A hesapları ve uygulama projeleri yapılmıştır. Ayrıca boru hendek kazıları ve terfi merkezleri için zemin koşullarını ve parametrelerini belirlemek üzere zemin etütleri ile geoteknik raporlar hazırlanmıştır.

test test